call us +30 210 9210734

poster EU small

Interviewing Skills

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση των βασικών αρχών και της λειτουργίας της συνέντευξης ως μέσο αξιολόγησης και επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού,  η εκμάθηση πρακτικών και η σύνδεσή της με τις υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης.

Απευθύνεται σε Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, Managers και γενικότερα σε Επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη Συνέντευξη ως μέσο επιλογής και επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της, να αυξήσουν την εγκυρότητά της και να βελτιωθούν οι ίδιοι ως Συνεντευκτές.

Ενότητα 1: Γενικό πλαίσιο

 • Συνέντευξη: Τι είναι & στόχοι: σε ποιο βαθμό η συνέντευξη εξασφαλίζει την επιτυχημένη επιλογή ενός εργαζομένου
 • Τι χρειάζεται για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της συνέντευξης:
  • Στάδια επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού: Από τη διερεύνηση αναγκών μέχρι την κάλυψη της θέσης και ένα βήμα παραπέρα
  • Μέθοδοι επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τύποι & Μέσα συνεντεύξεων: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πως επιλέγουμε;
  • Τα στάδια της συνέντευξης: ποια προηγούνται και ποια ακολουθούν. Πόσοι κύκλοι χρειάζονται. Διάρκεια συνέντευξης

Ενότητα 2: Η ώρα της συνέντευξης

 • Επιλογή υποψήφιων για συνέντευξη
 • Ο ρόλος του βιογραφικού: Πώς το διαβάζουμε
 • Η ροή της συνέντευξης: εισαγωγή, συλλογή πληροφοριών, κλείσιμο, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Που εστιάζουμε (προσόντα, δεξιότητες, χαρακτηριστικά κτλ)
 • Οι δεξιότητες του συνεντευκτή: ενεργητική ακρόαση, χρήση ερωτήσεων, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συναισθημάτων
 • Ο ρόλος των προσωπικών μας αξιών και πεποιθήσεων
 • Ποιες είναι οι δύσκολες ερωτήσεις και πώς τις κάνουμε σωστά
 • Ποιες πληροφορίες προσφέρει ο συνεντευκτής; 
 • Η διαχείριση / ενσωμάτωση επιπλέον πρακτικών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:  Μελέτες περιπτώσεων,  Παιχνίδια ρόλων, Ασκήσεις

Ενότητα 3: Μετά τη συνέντευξη

 • Πώς δίνουμε ανατροφοδότηση μετά από μία συνέντευξη
 • Η «εμπειρία της συνέντευξης» για τον υποψήφιο και η σχέση της με την εικόνα του εργοδότη και την εταιρική φήμη
 • Ο ρόλος της ειλικρίνειας
 • Πρακτικά tips οργάνωσης
 • Δημιουργία συμπληρωματικού υλικού
 • Πώς βελτιωνόμαστε ως συνεντευκτές: Ατομικό Πλάνο Δράσης

Οφέλη συμμετοχής

 • Εκμάθηση πολλών τεχνικών συνεντεύξεων.
 • Άνεση στον χειρισμό συνεντεύξεων.
 • Αύξηση του ποσοστού επιλογής του κατάλληλου υποψηφίου.
 • Ατομικό πλάνο δράσης.

Εργαλεία μάθησης

 • Role plays
 • Μελέτες περιπτώσεων
 • Ασκήσεις
 • Infographics

Διάρκεια: 12 ώρες

Why retention and succession planning?

Succession is an absolute necessity to ensure the ongoing success of any business. This is one-week course focuses on this essential area of business.

Who should attend

This course is designed for HR managers, and organisational managers, who wish to develop the understanding and ability to produce effective resourcing plans, manage talent and develop robust succession plans within organisations.

Topics

Effective Succession Planning

Building Leadership pipeline

Links between succession planning and Talent Development Process

Succession Planning and Performance Management

The role of HR

Links with business planning

Forecasting future needs and strategic alignment

Effective Performance Management Process

Identifying successors

Identifying Competencies

Managing Learning and Development

Strategic Approach to support Succession Planning

L&D Opportunities; result of Effective Appraisal

Career Planning

Personal Development Planning

Developing the succession planning process

Link Strategic and Workforce Planning Decisions

Analyse Gaps

Identify Talent Pool

Develop and Implement Succession Strategy

Effective Monitoring and Evaluation

Monitoring and Evaluation

Tracking selections from Talent Pool

Success of Internal Talent and Internal Hire

Follow-up process

Duration: Two (2) Days

Agility in HR Certification

Εάν εργάζεστε σε μια εταιρεία που υιοθετεί μια ευέλικτη δομή (agile structure), είναι σημαντικό να κατανοήσετε, ότι η στρατηγική διαχείρισης των ανθρώπων (people strategy) και η λειτουργία (operations) πρέπει να αλλάξουν με τρόπο, που όχι μόνο συμπληρώνει το νέο μοντέλο εργασίας, αλλά βοηθά το σύνολο των εργαζομένων να αποδίδει αποτελεσματικά. Η διοίκηση της απόδοσης (performance management), οι προσλήψεις (recruitment), η εκπαίδευση και η ανάπτυξη (learning & development), τα συστήματα αμοιβών (compensation), παροχών (benefits) και δέσμευσης εργαζομένων (employee engagement) πρέπει να προσαρμοστούν. Αλλά πως; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση ενός ευέλικτου μετασχηματισμού (agile transformation);

Απευθύνεται σε στελέχη HR και L&D (HR Directors, HR Business Partners, HR Recruiters,  L&D directors, L&D Executives.

Στόχοι προγράμματος

 • Να μπορείτε να εργαστείτε σε μια δομή που εστιάζει στο agility (agility focused structure)
 • Να εξοικειωθείτε με τον agile τρόπο σκέψης και να αλλάξετε τις παραδοσιακές διαδικασίες HR ώστε οι νέες διαδικασίες να αντανακλούν τις αξίες του agility
 • Να προσαρμόσετε το τμήμα HR και τις διαδικασίες του, ώστε να προσθέτει μεγαλύτερη αξία στην agile επιχείρησή σας
 • Να υιοθετήσετε νέες διαδικασίες προσλήψεων, αξιολόγησης απόδοσης και συζητήσεων σχετικά με αμοιβές
 • Να δείτε πραγματικά παραδείγματα
 • Να γνωρίσετε πως τα μοντέλα SCRUM & KANBAN, μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα τμήμα HR

Θεματολογία
Η διαχείριση των επιχειρησιακών διεργασιών (BPM) προϋποθέτει μια πειθαρχία στη διαχείριση των λειτουργιών μιας επιχείρησης σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ανακαλύψουν, μοντελοποιήσουν, αναλύσουν, μετρήσουν, βελτιώσουν και αυτοματοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Organization Design, Functions, and Professional Careers

 • Designing for the new way of working
  • Understanding current structures and their impact
  • Designing teams
  • Alignment and optimization for the value stream
  • Support for the development of Agile Leaders
 • Roles
  • Redefining roles and expectations
  • Facilitate skill development and growth
  • Incorporate the Agile mindset and core values into role definition
 • Professional Paths
  • Shortcomings of traditional career paths
  • Modern Value-Based Journey Maps (Career Mosaic)

2. Learning and Development

 • Learning Culture/Learning Organization
  • Growth mindset as a facilitator of learning cultures
  • Learner-centered and learner-driven
  • Create time to train
 • Learning modalities
  • Industry, peer, and team-based learning
  • Adaptive learning

3. Acquisition of Talent

 • Recruitment
  • Innovative sources
  • The power of the practical interview
  • Candidate experience
 • Onboarding – The welcome experience
  • Second impressions
  • Culture on Day 1
  • Enablement

4. Allow Effective Development

 • Performance
  • Learning fast and tolerating failure
  • Support for individual performance
  • Team goals and performance support
  • System-oriented performance evaluation
  • Enable continuous feedback
  • Property-driven culture
 • Intrinsic motivation
  • A culture driven by intrinsic motivation
  • Discover the motivators and demotivators
  • Nurture a self-motivated environment
 • Incentives are not just financial
  • Flexible incentives
  • Alternative methods of grouping and categorizing to help eliminate classification systems
  • Fair and meaningful pay

5. The Agile Mindset in HR

 • Application of agile practices to operations and initiatives
  • Enabling agility throughout the organization
  • Enable agility across the organization
  • Applying an agile mindset and practices to HR initiatives and operations
 • Enable an Agile mindset in the organization
  • Provide the balance between culture and structure
  • Support transformation from the mindset
  • Creating a safe environment
 • Core Function
  • Switch to people enablement
  • Integration within the company

Πιστοποίηση

 • Η πιστοποίηση ICP-AHR παρέχεται από τον διεθνή φορέα International Consortium for Agile (ICAgile)
 • Η  αξιολόγηση για την πιστοποίηση, γίνεται πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης

Σκοπός Σεμιναρίου

1. Understand and apply strategic thinking to the management of training and development
2. Understand the difference between strategic and operational planning
3. Apply a clear methodology in producing a training strategy
4. Integrate training into a wider HR strategy
5. Identify the key factors impacting on training strategy
6. Improve the evaluation of the impact of training
7. Create the right profile of training within the organization

8. Secure the commitment of the organisation to the training function

Why you should attend this seminar?

Does your organisation see training and development as a 'support service' or does it recognise the function as a business partner that builds strategic, value-added capabilities? This seminar will provide you with a guide that will help you to develop a strategic approach to training and development within your organisation.

Developing and training people is seen as essential by many organisations - a major investment and a vital ingredient for future success. Yet how many organisations have a training strategy? How many can point to their strategic training objectives and show how they will deliver the organisation’s goals?

For those responsible for training, thinking strategically means thinking beyond the confines of the training function to ensure that their contribution supports the strategy and goals of the organisation. It means revisiting current practice and identifying the real contribution that training can make as part of an integrated approach to people managment. It means influencing and being influenced by real business priorities.

This seminar will show you how to put these essential steps into practice.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

 • Learning, training and development professionals
 • HR managers and others with responsibility for, or input to training strategy

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • The nature of strategy 

   • Accounting for uncertainty
 • Constructing multiple futures
 • Thinking strategically with scenarios
 • Getting free of the single scenario
 • Scanning the environment
 • Avoiding the traps
 • Strategic management 
  • The nature of strategic management
  • Strategic management models
  • The role of the strategic manager
  • Strategic awareness as a competency
  • Defining strategic, tactical and operational management
 • The emerging role of HR and training 
  • Becoming a true business partner
  • Building strategic, value-added capabilities
 • Strategic training and development
 • Training strategy 
  • What a training strategy looks like
  • Training strategy in the business context
  • Strategic and tactical training
 • Strategic and operational plans 
  • Links to the business
  • From strategy to action
 • Internal and external influences 
  • The impact of organisational culture and values

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

LD Microlearning

Microlearning: Η εβδομαδιαία  ενημέρωσή σας για τα νέα, τις τάσεις, τις τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε L&D directors, L&D Executives, Εσωτερικούς εκπαιδευτές, άλλες κατηγορίες στελεχών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της επιχείρησης.

Η πρόκληση

Η άμεση και σε σύντομο χρόνο ενημέρωση των στελεχών Learning & Development για τις νέες τάσεις, τα επίκαιρα ερευνητικά δεδομένα, τις βέλτιστες πρακτικές (best practices), τις τεχνολογίες, τις μορφές εκπαίδευσης (in-class, virtual, eLearning, micro-learning), τα συμπεράσματα κορυφαίων επιστημονικών συνεδρίων και τα αποτελέσματα ερευνών του κλάδου (workplace learning).

Σας προσφέρουμε γνώση με τη μορφή Microlearning

 • Σύντομες ενημερώσεις σχετικά με όλα τα παραπάνω δύο (2) φορές την εβδομάδα
 • Μικρά τμήματα γνώσης (knowledge bites) υπό τη μορφή αποστολών γνώσης (knowledge missions).
 • Μέγιστη διάρκεια επίλυσης αποστολής γνώσης: 7 λεπτά
 • H oμάδα μας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο και σας τροφοδοτεί με όλες τις χρήσιμες για την ενημέρωση και την προσωπική σας ανάπτυξη.
 • Επενδύετε ελάχιστο από τον πολύτιμο χρόνο σας προκειμένου να ενημερωθείτε για θέματα που θα ήταν αδύνατον να μελετήσετε με δεδομένη την πίεση χρόνου της καθημερινότητας

Οι πηγές μας

 • Διεθνή περιοδικά και newsletters του κλάδου
 • Διεθνή συνέδρια. Σε πολλά από αυτά, η εταιρία μας συμμετέχει ως χορηγός (για παράδειγμα ATD).
 • Διεθνείς κλαδικές αναφορές
 • Αποτελέσματα ερευνών (Research)
 • Εμπειρία από διεθνή έργα και βέλτιστες πρακτικές

Πρόσβαση στη πλατφόρμα και χρήση Microlearning:

 • Αμέσως μετά την εγγραφή σας, λαμβάνετε οδηγίες για την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα Microlearning.
 • Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα από Η/Υ (μέσω Browser) ή από tablet / έξυπνο κινητό (μέσω App).
 • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε νέα αποστολή γνώσης με e-mail Εναλλακτικά, λαμβάνετε σχετικό μήνυμα μετά από κάθε σύνδεσή σας στην πλατφόρμα
 • Οι χρήστες επιλύουν τις αποστολές γνώσης όταν το επιλέξουν
 • Η πλατφόρμα προσφέρει τα εξής:
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς την ομάδα των συντονιστών
  • Υποβολή ερωτήσεων προς άλλους χρήστες
  • Δυνατότητα upload σχετικών άρθρων, video κλπ.
  • Κατάθεση απόψεων και βέλτιστων πρακτικών
  • Επιβράβευση (award badges) από άλλους χρήστες ή την ομάδα συντονιστών

Αξία ανά άτομο:

 • €27 το μήνα / χρήστη + ΦΠΑ
 • Ετήσια συνδρομή: € 288 + ΦΠΑ
 • Για 2-5 χρήστες: 10% Έκπτωση
 • Για πάνω από 5 χρήστες: 12% Έκπτωση
 • Ειδική έκπτωση για ιδιώτες

Υποκατηγορίες