Στην απομακρυσμένη εκδοχή, το Team Building γίνεται είτε εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου (Virtual), είτε με υβριδικό μείγμα φυσικής παρουσίας για κάποιους και παρουσίας μέσω διαδικτύου για άλλους (Hybrid). Έχετε τη διάθεση; Θα υλοποιήσουμε το event που θα θέλετε να θυμάστε!

virtual team building 6

 Η ομάδα της DOOR σας προσφέρει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τη βέλτιστη ατζέντα δραστηριοτήτων, έχοντας ταυτόχρονα πληθώρα εργαλείων και εφαρμογών στη διάθεσή μας, με βάση τις εξής παραμέτρους:

virtual team building 1

•    Χρονική διάρκεια
Η χρήση πλατφόρμας για υλοποίηση των Web event απαιτεί σύντομη και έντονη διάδραση. Η προτεινόμενη διάρκεια είναι συνήθως από 45 έως 100 λεπτά, σε κάποια προγράμματα όμως φτάνει και τις τέσσερις ώρες! Τα πάντα σχεδιάζονται ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

virtual team building 4


•    Αριθμός συμμετεχόντων
Η συμμετοχή σε Web event απαιτεί ολιγομελείς υπο-ομάδες, ώστε να διασφαλίζεται η επικοινωνία και η συνεργασία παρά την πρόκληση της απόστασης. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ομάδα 100 ανθρώπων θα μπορούσε να συνεργαστεί σε 20 υπο-ομάδες των πέντε μελών, για ένα μέρος των δραστηριοτήτων, μέσω break-out rooms. Δυναμώνει ο  συναγωνισμός και το πάθος για τη νίκη. Οι υποομάδες συχνά έχουν λίγα λεπτά στη διάθεσή τους για να διαλέξουν ένα μοναδικό όνομα για την ομάδα τους, να αναθέσουν ρόλους ανάλογα με τις δραστηριότητες, και να δηλώσουν την πρόβλεψή τους για πράγματα που θα αποκαλυφθούν στη λήξη. Συχνά ο ενθουσιασμός μας κάνει να μη θέλουμε να τελειώσει το event!

virtual team building 3

•    Κύριο μήνυμα
Η διαδικασία του παιχνιδιού και της κοινής προσπάθειας καταλήγει σε μια βιωματική μετάδοση ενός ή περισσοτέρων συμπερασμάτων, για την καθημερινότητά μας στην εργασία αλλά και στην προσωπική ζωή. Συχνά προσθέτουμε μια μικρο-ενότητα, με ένα θέμα από τις Keynote ομιλίες που έχουμε σχεδιάσει ειδικά για το Τeam Building Event, και είναι μείγμα  γνώσης και πρακτικής εφαρμογής.

 virtual team building 2