Microlearning

Η ενδυνάμωση της γνώσης, των δεξιοτήτων, της εγρήγορσης και ευθυγράμμισης στην κατεύθυνση της αλλαγής, προσφέρεται στα στελέχη σας με τη μορφή εβδομαδιαίας συμμετοχής σε ένα εικονικό εκπαιδευτικό ταξίδι.

Η χρήση της πλατφόρμας προσφέρεται για να δώσετε συνοπτικά, διασκεδαστικά και με ενδιαφέροντα τρόπο τις νέες πολιτικές και τεχνολογίες, τα νέα προϊόντα και χαρακτηριστικά, τις τάσεις, επιτυχείς μελέτες περίπτωσης και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επιχείρησής σας και στις δεξιότητες των στελεχών σας.

Μπορεί να ακολουθεί την εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της επιχείρησης, το λανσάρισμα νέων προϊόντων, οργανωσιακές αλλαγές κλπ.

Η πρόκληση

Η άμεση και σε σύντομο χρόνο ενημέρωση των στελεχών σας παράλληλα με την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους (workplace learning). Ιδανικά, με το 20% του χρόνου και της προσπάθειας θέλουμε να έχουμε ήδη το 80% του αποτελέσματος.

Η εφαρμογή του 80/20 στη μορφή Microlearning

Το απαιτητικό καθημερινό φορτίο της ροής εργασιών συχνά δεν επιτρέπει στα στελέχη σας να ενημερωθούν για σημαντικές εξελίξεις στην εταιρεία σας ή στην αγορά, καθώς επίσης δυσκολεύει την υιοθέτηση νέων πολιτικών, πρακτικών ή εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων. Είναι γενική παρατήρηση ότι μετά από μία συνάντηση, εκπαίδευση, συνέδριο, memo, οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στις πρότερες συνήθειες ή απλά βάζουν στην άκρη ό,τι παρουσιάστηκε για να ασχοληθούν με αυτά που θεωρούν σημαντικότερα. Ως αποτέλεσμα, οι στρατηγικές και οι προσπάθειες της διοίκησης συναντούν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο, το Microlearning απαντά στις ανάγκες των εργαζομένων και της διοίκησης προσφέροντας:

 • Σύντομες ενημερώσεις σχετικά με όλα τα παραπάνω μία ή δύο φορές την εβδομάδα
 • Μικρά τμήματα γνώσης (knowledge bites) υπό τη μορφή αποστολών γνώσης (knowledge missions)
 • Μέγιστη διάρκεια επίλυσης αποστολής γνώσης: 10 λεπτά
 • H oμάδα μας παρακολουθεί τις απαντήσεις στις αποστολές και σας δίνει όλες τις χρήσιμες για την ενημέρωσή σας αναφορές (συμμετοχή εργαζομένου, βαθμολογία, ενέργεια κλπ.)
 • Τα στελέχη σας επενδύουν ελάχιστο από τον πολύτιμο χρόνο τους προκειμένου να ενημερωθείτε για θέματα που θα ήταν αδύνατον να μελετήσουν με δεδομένη την πίεση χρόνου της καθημερινότητας
 • Απονέμονται βαθμοί, σήματα, έπαινοι από την ομάδα μας αλλά και από τους managers και τους peers

Πρόσβαση στη πλατφόρμα και χρήση Microlearning

 • Αμέσως μετά την εγγραφή τους, τα στελέχη σας λαμβάνουν οδηγίες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 • Έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα από Η/Υ (μέσω Browser) ή από tablet / έξυπνο κινητό (μέσω App).
 • Μπορούν να ενημερώνονται για κάθε νέα αποστολή γνώσης με e-mail
 • Οι χρήστες επιλύουν τις αποστολές γνώσης όταν εκείνοι το επιλέξουν, αλλά η κάθε αποστολή περιέχει προθεσμία και εμφανίζεται σε καθυστέρηση αν δεν επιλυθεί
 • Η πλατφόρμα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες τα εξής:
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων προς την ομάδα των συντονιστών
  • Υποβολή ερωτήσεων προς άλλους χρήστες
  • Δυνατότητα upload συνδέσμων, άρθρων, video κλπ.
  • Κατάθεση σχολίων, απόψεων και βέλτιστων πρακτικών
  • Επιβράβευση (award badges) από / σε άλλους χρήστες ή την ομάδα συντονιστών

H εταιρία μας αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και Κύπρο την εφαρμογή Code Of Talent (COT). Μπορείτε να αξιοποιήσετε την εφαρμογή σε δικό μας Server ή να την αποκτήσετε σε δικό σας domain name (παράδειγμα. company.codeoftalent.com)

microlearning cot logo

Γενικές Πληροφορίες

 • To Microlearning είναι μεθοδολογία ενίσχυσης γνώσης και μάθησης, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με δυνατότητα πρόσβασης από Κινητό,H/Y, Tablet. Προσφέρεται σε πολλές γλώσσες μεταξύ των οποίων τα Αγγλικά και τα Ελληνικά.
 • Το Microlearning έρχεται να ενισχύσει τους συμμετέχοντες ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωσή του, με επανάληψη θεμάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εκπαίδευση, με επιπλέον υλικό και με αποστολές για την εφαρμογή στην πράξη της νέας γνώσης
 • Η πλατφόρμα της εταιρίας μας, Code of Talent, προσφέρει σύντομες (3 έως 7 λεπτά ανά αποστολή) νησίδες γνώσεις (learning bites) δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, που αφορούν: Σύντομα άρθρα για μελέτη, Videos, Quiz, Διαγωνισμούς (challenges), Αναθέσεις (Tasks), Ανταλλαγή απόψεων και Yποστήριξη από τον εκπαιδευτή.
 • Το ταξίδι γνώσης προσαρμόζεται στους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε, με παραδείγματα και περιπτώσεις προσαρμοσμένα στην εταιρία και το περιεχόμενο του εργαστηρίου εκπαίδευσης.
 • Η διάρκεια του Microlearning προγράμματος ξεκινάει από 45 ημέρες και μπορεί να είναι μέχρι και 2-3 μήνες.

microlearning img1

 microlearning img2

 Ο Εκπαιδευτής:

 • Αναθέτει αποστολές (Missions)
 • Αξιολογεί τις απαντήσεις των εκπαιδευομένων
 • Ανεβάζει στην πλατφόρμα video, άρθρα, case studies, quiz, διαγωνισμούς γνώσης
 • Παρακολουθεί τα επίπεδα ενέργειας (συμμετοχή, χρόνος απόκρισης)
 • Παρακολουθεί την πρόοδο

microlearning img3

Ορισμός Learning Journey

 • Αρχικά ορίζονται τα επίπεδα του Learning Journey.
 • Κάθε επίπεδο μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό αποστολών γνώσης.
 • Κάθε επίπεδο και κάθε αποστολή γνώσης προσφέρουν πόντους στον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευτής αποφασίζει τους πόντους με βάση την ποιότητα της απάντησης.

microlearning img4 

microlearning img5

Learning Journey

 • Το κάθε ταξίδι αφορά σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο
 • Οι πόντοι συλλέγονται σταδιακά και στο τέλος του ταξιδιού ο συμμετέχων που έχει ολοκληρώσει όλες τις αποστολές γνώσης μπορεί να δει πόσους πόντους συγκέντρωσε (Συνάλλαγμα ταξιδιού)

microlearning img6

microlearning img7

Ο συμμετέχων:

 • Λαμβάνει e-mail με την αποστολή μάθησης (knowledge mission) και υποβάλλει τις απαντήσεις του
 • Μπορεί να μελετήσει αρχεία, videos κλπ. που επισυνάπτονται στην αποστολή
 • Μπορεί να απαντήσει με κείμενο, να  επισυνάψει αρχείο σε πολλές μορφές ή να προσθέσει ένα σύνδεσμο video

microlearning img8

Ο συμμετέχων:

 • Βλέπει την καρτέλα γνώσης που εμφανίζεται αμέσως μόλις συμπληρώσει την αποστολή του
 • Μπορεί να δει video ή άλλες πληροφορίες που επισυνάπτονται στην καρτέλα γνώσης

microlearning img9

Ο κάθε συμμετέχων:

 • Βλέπει τις απαντήσεις των συναδέλφων / μελών της ομάδας και μπορεί να αποστείλει Εύσημα σε κάποιον.
 • Μπορεί να επικοινωνήσει κατευθείαν με Εκπαιδευτή και κάθε συνάδελφο ξεχωριστά, όπως και να εγείρει ζητήματα στο σύνολο της ομάδας.
 • Μπορεί να σχολιάσει τις απαντήσεις των συναδέλφων.

microlearning img10

microlearning img11

Αποστολές Γνώσης (Missions)

Η κάθε αποστολή γνώσης μπορεί να αφορά σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ιστορίες
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Κατάθεση ιδεών (brainstorming)
 • Αυτό-αξιολόγηση
 • Ανάθεση εργασιών
 • Quiz γνώσεων
 • Videos

microlearning img12

 microlearning img13

Ιστορίες

Στο παρακάτω παράδειγμα ο εκπαιδευόμενος διαβάζει μια ιστορία ή οποία εμπεριέχει και Video. Στη συνέχεια καλείται να εντοπίσει τρείς συμπεριφορές αποτελεσματικής ηγεσίας.

microlearning img14

Μελέτη περίπτωσης και απάντηση ερωτήσεων

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι διαβάζουν ένα πραγματικό σενάριο και καλούνται να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με το πως θα αντιμετώπιζαν μια παρόμοια περίπτωση.

microlearning img15

Κατάθεση ιδεών / Brainstorming

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι καταθέτουν τρείς ιδέες (tips) για την υλοποίηση αποτελεσματικών συναντήσεων (meetings).

microlearning img16

Αυτό-αξιολόγηση

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αυτό-αξιολογηθούν.

microlearning img17

Ανάθεση εργασίας (Task)

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλέξουν ένα συνάδελφό τους και να του προσφέρουν ανατροφοδότηση (feedback). Σε πολλές περιπτώσεις, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποδείξει ότι εκτέλεσε το task.

microlearning img18

 Quiz – Αξιολόγηση γνώσεων

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

microlearning img19

Δυνατότητα αναλυτικών αναφορών

Ο εκπαιδευτής έχει πλήρη εικόνα για τη συμμετοχή και το επίπεδο ενέργειας των συμμετεχόντων στο ταξίδι γνώσης.

microlearning img20

microlearning img21

microlearning img22

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, οι εκπαιδευόμενοι παραλαμβάνουν:

 • Ψηφιακό πιστοποιητικό
 • Αναφορά με την απόδοσή τους
 • Κάρτες γνώσεων με τα κύρια σημεία των missions, των απαντήσεων και της ανατροφοδότησης

microlearning img23

 

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734