call us +30 210 9210734

Η ομαδικότητα είναι ατομική δεξιότητα

To 2021 είναι η χρονιά που γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 40 ετών στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων! Δεν το κρύβουμε, πως το Team Building είναι η αγαπημένη μας μορφή βιωματικής εκπαίδευσης και μας έχει χαρίσει τις καλύτερες στιγμές σε αυτήν την πορεία. Το αίσθημα του να ανήκεις σε μια ομάδα, με ευθυγράμμιση σε στόχους και προσπάθειες, είναι ασύγκριτο!

Πώς θα το ζήσετε μαζί με την ομάδα σας και την ομάδα της DOOR;

Επιλέξτε τρόπο διεξαγωγής:

button physical team building blue    button virtual team building pink

team building2

Oι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν σε βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Team Building αλλά και σε υποστήριξη εκδηλώσεων-δράσεων της εταιρείας σας, με στόχο:

 • Tην ενίσχυση της συνεργασίας-ομαδικότητας των μελών
 • Τη δημιουργία κοινού οράματος και αξιών
 • Την ανάπτυξη εταιρικής-τμηματικής στρατηγικής
 • Την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν την ομάδα
 • Τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης (high trust relationships)
 • Την ενίσχυση του ατομικού αλλά και ομαδικού Accountability
 • Την αντιμετώπιση και τη διοίκηση αλλαγών (Making Change Happen - Embracing Change)
 • Την ενίσχυση των δεξιοτήτων ηγεσίας
 • Τη Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management)
 • Την ενίσχυση δεξιοτήτων καινοτομικής σκέψης (Creative thinking) και επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving)
 • Τη διατμηματική συνεργασία
 • Τη συνεργασία στελεχών διαφορετικών εταιριών ομίλου
 • Την ενίσχυση συνεργασίας στελεχών μετά από συγχωνεύσεις εταιριών/τμημάτων
 • Τη διασκέδαση και τη σύσφιξη σχέσεων

team building3

Mεθοδολογία Σχεδιασμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων

Η βιωματική εκπαίδευση, όπως και κάθε άλλη εκπαίδευση, έχει ως στόχο την αλλαγή συμπεριφορών, στάσεων, πεποιθήσεων, καθώς και τη βελτίωση δεξιοτήτων των στελεχών που συμμετέχουν. Η μεθοδολογία μας ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα που είναι τα εξής:

Βήμα 1: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis - TNA)

Ξεκινάμε με τη διαδικασία που θα μας δώσει τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψιν, προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα από την εκπαίδευση-δράση. Τα βήματα σε αυτό το στάδιο είναι τα εξής:

 • Συνάντηση με τους Training Stakeholders και καθορισμός των δεικτών επιτυχίας του προγράμματος (Business Impact measures)
 • Καταγραφή των αναγκών αλλά και του προφίλ των συμμετεχόντων στην εκπαίδευση-δράση, αξιοποιώντας:
  • Web Surveys ή άλλου τύπου ερωτηματολόγια διαθέσιμα για Η/Υ, Tablet, έξυπνα κινητά, εκτυπωμένα
  • Συνεντεύξεις (Web, f2f ή τηλεφωνικές)
  • Focus Groups
 • Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα ανατροφοδότησης (feedback), αξιολόγησης, και διοίκησης της απόδοσης της εταιρείας σας.

Ανάλογα με τo επίπεδο της ανάλυσης αναγκών που μας ενδιαφέρει να υλοποιήσουμε αξιοποιούνται και τα αντίστοιχα εργαλεία όπως:

Τα στελέχη μας είναι πιστοποιημένα στα παραπάνω εργαλεία και έχουν εκπαιδευθεί στο εξωτερικό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών, σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα.

team building4

 Βήμα 2: Σχεδιασμός και οριστικοποίηση της δομής του εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, επιλέγουμε και σας κοινοποιούμε την καταλληλότερη δομή του προγράμματος (inDOOR, OutDOOR, Blended Team Building), τη θεματολογία, καθώς και τις δραστηριότητες που θα την πλαισιώσουν. Ακολουθεί συζήτηση με τους Training Stakeholders της εταιρείας σας και στη συνέχεια επιλέγεται το γεωγραφικό σημείο και οι εγκαταστάσεις, όπου θα υλοποιηθεί η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες (activities).

team building5
Βήμα 3: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος - δραστηριοτήτων

Είμαστε ειδικοί στη βιωματική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συμμετέχουμε στα μεγαλύτερα συνέδρια διεθνώς (Atd) και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες συνδυάζουν τη μάθηση με τη γνώση. Αποτελεί τμήμα της φιλοσοφίας μας η φράση "Ό,τι έμαθα παίζοντας δεν το ξέχασα ποτέ...".  Σε όλη τη χώρα έχουμε επιλέξει σημεία υλοποίησης των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από φυσική ομορφιά αλλά και τις υποδομές για να εξυπηρετήσουν ακόμη και τον πιο μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

team building6

Βήμα 4: Παρακολούθηση του Business Impact

Στο τελευταίο αυτό στάδιο παρακολουθούμε την πορεία των αλλαγών που προκάλεσε η βιωματική εκπαίδευση. Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας σας υποστηρίζουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πλάνων δράσης (Post Training Action Plans).

team building7
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας διοργανώνει και Corporate Games είτε μεταξύ διαφορετικών ομάδων εταιριών είτε ενδοεταιρικά μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων της ίδιας εταιρείας ή ακόμη και διαφορετικών εταιριών του ιδίου ομίλου. Περισσότερα από 2.500 Στελέχη επιχειρήσεων της χώρας μας έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης (Basketball) και Mini Soccer της εταιρείας μας.