Σκοπός Σεμιναρίου

1. Understand and apply strategic thinking to the management of training and development
2. Understand the difference between strategic and operational planning
3. Apply a clear methodology in producing a training strategy
4. Integrate training into a wider HR strategy
5. Identify the key factors impacting on training strategy
6. Improve the evaluation of the impact of training
7. Create the right profile of training within the organization

8. Secure the commitment of the organisation to the training function

Why you should attend this seminar?

Does your organisation see training and development as a 'support service' or does it recognise the function as a business partner that builds strategic, value-added capabilities? This seminar will provide you with a guide that will help you to develop a strategic approach to training and development within your organisation.

Developing and training people is seen as essential by many organisations - a major investment and a vital ingredient for future success. Yet how many organisations have a training strategy? How many can point to their strategic training objectives and show how they will deliver the organisation’s goals?

For those responsible for training, thinking strategically means thinking beyond the confines of the training function to ensure that their contribution supports the strategy and goals of the organisation. It means revisiting current practice and identifying the real contribution that training can make as part of an integrated approach to people managment. It means influencing and being influenced by real business priorities.

This seminar will show you how to put these essential steps into practice.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

 • Learning, training and development professionals
 • HR managers and others with responsibility for, or input to training strategy

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • The nature of strategy 

   • Accounting for uncertainty
 • Constructing multiple futures
 • Thinking strategically with scenarios
 • Getting free of the single scenario
 • Scanning the environment
 • Avoiding the traps
 • Strategic management 
  • The nature of strategic management
  • Strategic management models
  • The role of the strategic manager
  • Strategic awareness as a competency
  • Defining strategic, tactical and operational management
 • The emerging role of HR and training 
  • Becoming a true business partner
  • Building strategic, value-added capabilities
 • Strategic training and development
 • Training strategy 
  • What a training strategy looks like
  • Training strategy in the business context
  • Strategic and tactical training
 • Strategic and operational plans 
  • Links to the business
  • From strategy to action
 • Internal and external influences 
  • The impact of organisational culture and values

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734