Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο, παρουσιάζει αναλυτικά τις νέες τάσεις στην διαχείριση πελατών καθώς προϋποθέσεις και την μεθοδολογία που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης CRM στρατηγικής.

Το Workshop Απευθύνεται

Σε στελέχη επιχειρήσεων (Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πωλήσεων-Marketing, Διευθυντές Μηχανογράφησης, Business Developers, Account Managers, Sales Executives, Συμβούλους επιχειρήσεων) που έχουν την ευθύνη μεγιστοποίησης των σχέσεων με τους πελάτες. Πριν την έναρξη του προγράμματος, αποστέλλεται σε όλους τους συμμετέχοντες ειδική φόρμα Profiling ώστε να είναι γνωστές τόσο στον Εισηγητή όσο και στους άλλους ομιλητές οι εξειδικευμένες ανάγκες όλων των συμμετεχόντων. Εκτός από τις σημειώσεις των παρουσιάσεων και τα Slides οι συμμετέχοντες παίρνουν και το βιβλίο: Managing Customer Relationships : A Strategic Framework των Don Peppers και Martha Rogers.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία αλλά δεν απαιτείται γνώση θεμάτων CRM. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή – Ορισμός CRM

 • Ο σωστός υπολογισμός της αξίας του πελάτη

 • Έμφαση στον πελάτη – Πελατοκεντρική Αντίληψη

 • Relationship Marketing 

 • Από το μαζικό στο προσωπικοποιημένο marketing 

 • Σύγχρονη πολυκαναλική διαχείριση του πελάτη

 • Από το μαζικό στο προσωπικοποιημένο marketing 

 • Κατηγορίες Relationship Marketing 

 • Η ικανοποίηση του πελάτη ως σημείο υπεροχής και διαφοροποίησης (Institute of Customer Service)

 • Η ικανοποίηση του πελάτη ως σημείο υπεροχής και διαφοροποίησης

 • Πως διαχειρίζεστε μέχρι σήμερα τους πελάτες σας;

 • IDIC Μεθοδολογία υλοποίησης – Ένα μοντέλο για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες

 • Ποιες εταιρικές διαδικασίες καλύπτει ένα CRM σύστημα

 • Τα οφέλη των CRM εφαρμογών

 • Συστατικά του CRM (Operational, Collaborative, Analytical)

 • Business intelligence και Data mining

 • H ανάλυση RFM ως εργαλείο του τμήματος marketing 

 • e – CRM

 • Marketing και RFM analysis

 • Sales Force Automation   

 • CSA – Contact center. Κάτω από ποιες αρχές λειτουργεί ένα  τμήμα after sales

 • Channel Management – Partner Relationship management

 • Knowledge Base. Χτίσιμο της εταιρικής γνωσιακής βάσης (Knowledge Base)

 • H μετατροπή σε πελατοκεντρικό οργανισμό 

 • 8 βασικές αρχές

 • 10 σημεία που πρέπει να προσέξετε

 • ROI των CRM συστημάτων

 • Από τον σχεδιασμό  στην υλοποίηση (Data, People, Budget,Infrastructure)

 • Είστε έτοιμοι για την υλοποίηση?

 • Πότε και γιατί αποτυγχάνουν τα CRM projects  

 • Οι 4 πιο συνηθισμένες  παγίδες

 • Partner relationship management (PRM)

 • Το CRM στην Ελλάδα

 • Επιλογή CRM Εργαλείου  

 • Προϊοντικές παρουσιάσεις από επιλεγμένες εταιρίες

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπροσώπους των πλέον καταξιωμένων Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών CRM.

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή και το Βιβλίο: Managing Customer Relationships : A Strategic Framework των Don Peppers και Martha Roger

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734