Σεμινάρια Ηγεσίας και Διοίκησης

Agile Project Management
Balanced Scorecard
Business and Resource Planning
Coaching your Employees
Coaching your Employees for Directors 
Crisis Management
Exercising Influence 
Flexing your Leadership Style
Followership for Leaders
Innovation Leadership for Directors
Innovation Management
Inside Out Effective Leadership
Integrative Thinker
Knowledge Management
Leading a Winning Team
Lean Management
Manager Basics
Manager Essentials
Managing Remote Teams
Mentoring για Managers
Performance Leadership
PRINCE2® Foundation 6th Edition
PRINCE2® Practitioner 6th Edition
Setting Goals
Situational Leadership
Story Telling
Strategic Thinking
TOP Manager
The Power of Feedback
The Power of Trust
Αποτελεσματική Επικοινωνία
Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασιών (Delegation)
Αποτελεσματική Επικοινωνία για Managers
Αρχές Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Βασικές αρχές διοίκησης για εργοδηγούς
Βασικές Αρχές Διοίκησης Προσωπικού
Δέσμευση στα αποτελέσματα & στην ποιότητα
Διαχείριση Απόδοσης
Διαχείριση Επαφών
Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες
Διοίκηση Έργων
Διοίκηση της αλλαγής στην επιχείρηση (Change Management)
Εισαγωγή στο Project Management
Εφαρμοσμένος Οργανωσιακός Σχεδιασμός
Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος
Λήψη Αποφάσεων & Διαχείριση Προβλημάτων
Συναισθηματική Νοημοσύνη για Ανώτερα Στελέχη

 

Ο διάσημος Peter Drucker προτείνει ότι η διαχείριση κάνει τα πράγματα σωστά και η ηγεσία κάνει τα σωστά πράγματα. Στη DOOR συνηγορούμε σε μια εξισσοροπημένη προσέγγιση μεταξύ διαχείρισης και ηγεσίας, που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για διαφορετικά στυλ διαχείρισης και ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις.

Αναγνωρίζουμε ότι η διεύρυνση και η ανάπτυξη είναι δημιουργικές διαδικασίες και επικεντρώνουμε στις προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που οι διευθυντές και οι ηγέτες χρειάζονται στις σημερινές επιχειρήσεις. Αυτές οι δεξιότητες πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά μέσα στις δραστηριότητες της επιχείρισής τους.

leadership and management

 

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734