Σεμινάρια Ηγεσίας και Διοίκησης (Leadership & Management)
Agile Project Management
Balanced Scorecard
Business and Resource Planning
Coaching your Employees
Coaching your Employees for Directors
Crisis Management
Exercising Influence 
Feedforward & Feedback
Flexing your Leadership Style
Followership for Leaders
Innovation Leadership for Directors
Innovation Management
Inside Out Effective Leadership
Integrative Thinker
Knowledge Management
Leading a Winning Team
Lean Management
Manager Basics
Manager Essentials
Managing Remote Teams
Mentoring για Managers
Performance Leadership
PRINCE2® Foundation 6th Edition
PRINCE2® Practitioner 6th Edition
Setting Goals
Story Telling
Strategic Thinking
TOP Manager
The Power of Feedback
The Power of Trust
Αποτελεσματική Ανάθεση Εργασιών (Delegation)
Αποτελεσματική Επικοινωνία για Managers
Αρχές Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Βασικές Αρχές Διοίκησης Προσωπικού
Δέσμευση στα αποτελέσματα & στην ποιότητα
Διαχείριση Απόδοσης
Διαχείριση Επαφών
Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες
Διοίκηση Έργων
Διοίκηση της αλλαγής στην επιχείρηση (Change Management)
Εισαγωγή στο Project Management
Εφαρμοσμένος Οργανωσιακός Σχεδιασμός
Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδος
Λήψη Αποφάσεων & Διαχείριση Προβλημάτων
Συναισθηματική Νοημοσύνη για Ανώτερα Στελέχη
 
Account Management
Advanced Selling Skills
Big Picture Deal
Business Acumen
Customer Obsession
e-mail και SMS Marketing
Executive Selling - Workshop για Στελέχη πωλήσεων
Fashion Merchandising
Google Adwords
Google Adwords Certification: Exam Preparation
Key Account Management (KAM)
Marketing Λιανικού Εμπορίου & Merchandising
Marketing Υπηρεσιών
Merchandising
Pharmaceutical Representative Sales Excellence
Presentation Skills για Sales Executives
Segmentation and Key Account Management
Social Media Marketing
Visual Merchandising
Web Site Analytics και Usability Improvement
Win-Win Sales
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Λιανικής Πώλησης
Αποτελεσματικές πωλήσεις σε B2B περιβάλλον
Αποτελεσματικές Πωλήσεις στο Κατάστημα Λιανικής
Αποτελεσματικές Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων
Γεωγραφική Διαχείριση Πελατών
Δεξιότητες Διαπραγματεύσεων
Δημιουργία blog με το WordPress
Διαμόρφωση Τιμολογιακής Πολιτικής
Διαχείριση Καναλιών Διανομής
Διαχείριση Ομάδος Πωλήσεων
Έρευνα Αγοράς: Προετοιμασία και Διεξαγωγή
Οικονομικά για Πωλητές
Οργάνωση και Διοίκηση καταστήματος Λιανικής Πώλησης
Πωλήσεις στο Εξωτερικό: Εξαγωγές
Στρατηγικές Δημιουργίας και Διαχείρισης Brand
Στρατηγικός Σχεδιασμός Media Planning
Συμβουλευτική Πώληση (Customer Centered Selling)
Τεχνικές Πωλήσεων στο κατάστημα λιανικής
 
 
Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (Training & Development)
Developing a Training Strategy
Learning & Development Microlearning
Train The Trainer
Training Needs Analysis
Αποτελεσματική Σχεδίαση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αρχές και προϋποθέσεις Εκπαίδευσης ενηλίκων
Διαχείριση και παραμετροποίηση του Moodle
Μετάδοση γνώσης με την χρήση Conceptual Maps CMAPS
Σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής για Trainers
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης

 

Σεμινάρια Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources)

Behavioral και Performance-based Interviews
Strategic Learning & Development: Delivering business results (Training ROI)
Βασικές Αρχές Νομικών Θεμάτων για Στελέχη HR
Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη στην εργασία (Diversity & Inclusion in the Workplace)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Εφαρμογή της Ψυχολογίας στον Χώρο της Εργασίας
Πρόσληψη-Προσαρμογή-Απομάκρυνση Εργαζομένων
Πρότυπο Πρόγραμμα Εργασιακών Σχέσεων
Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων
Ψυχομετρικά Εργαλεία και Δοκιμασίες
 
 

 

Σεμινάρια Χρηματοοικονομικών (Finance)

Accounting for Managers
Budget
Credit Control KPIs
Working Capital Analysis
Ανάλυση της Οικονομικής Κατάστασης της Επιχείρησης
Αξιολόγηση Χρηματοδοτικών Κινδύνων
Διαχείριση διαδικασιών προμηθειών
Διοίκηση Προμηθειών και συμβάσεων
Εφαρμογή Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης με Excel
Νέα Χρηματοοικονομικά και Χρηματοδοτικά Προϊόντα
Οικονομικά για μη οικονομικούς
Πιστωτική Πολιτική και Έλεγχος Πιστώσεων
Σύγχρονες Τεχνικές Είσπραξης Οφειλών
Τεχνικές Μείωσης Κόστους Τηλεπικοινωνιών
Τεχνικές Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου
Το Business Plan Και ο Οικονομικός Προγραμματισμός
Χρηματοδοτήσεις – Μεθοδολογία

 

Σεμινάρια Λογιστικής (Logistics)

Business Logistics
Life Cycle Costing
Logistics Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων
Αποθηκάριος Υψηλής Απόδοσης
Διαχείριση Αποθεμάτων
Διαχείριση Αποθεμάτων (Επίπεδο ΙΙ)
Οργάνωση Logistics Επιχειρήσεων
Οργάνωση αποθήκης υλικών & αποθεμάτων 
Οργάνωση και διαχείριση Lean Αποθήκης
Οργάνωση και Συντονισμός Απογραφής
Οργάνωση σύγχρονης αποθήκης
Οργάνωση της απογραφής στην αποθήκη
Συλλογή και Διεκπεραίωση παραγγελιών
Τα 5S της λιτής αποθήκης
 
Σεμινάρια Διαπραγματεύσεων (Negotiations)
Advanced Business Negotiations
Cross Cultural Negotiations
The art of Negotiations
Βασικές Αρχές Επιρροής
Διαπραγματεύσεις για agents τμημάτων Collections
Διαπραγματεύσεις για IT Managers
Διαπραγματεύσεις για Στελέχη Καταστημάτων Λιανικής
Διαπραγματεύσεις για Στελέχη Πωλήσεων
Διαπραγματεύσεις με Σωματεία
Εισαγωγή στις Διαπραγματεύσεις
Εταιρικές και Ατομικές Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες
Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις
Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις

 

Σεμινάρια Εκπαίδευσης Γραμματέων (Secretaries Training)

Certified Professional Secretary
CSMA
Event Management
Image Making
Management Assistants Excellence
My Personality Rocks
Time Management για Βοηθούς Διοίκησης
Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία για Βοηθούς Διοίκησης
Δημόσιες Σχέσεις
Διαχείριση του Στρες για Γραμματείς
Εμπορικά Αγγλικά για Βοηθούς Διοίκησης
Ο ρόλος της Bοηθού Διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση
Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός
Συναισθηματική Νοημοσύνη για Γραμματείς
Φιλοξενία Επισκεπτών για Γραμματείς

 

Σεμινάρια Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management)

HACCP Διαχείριση και Ασφάλεια Τροφίμων
Six Sigma
Six Sigma Black Belt
Six Sigma Green Belt
Six Sigma Yellow Belt
Βασικές Αρχές φυσικής αρχειοθέτησης
Βασικό Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
Ιnternet of Things Industry 4.0
Ο ρόλος της μεθοδολογίας Six Sigma στην σύγχρονη Επιχείρηση

 

Σεμινάρια Φιλοξενίας (Hospitality Training)

Housekeeping Manager Excellence & Housekeeping Staff Excellence
Cross and Up Selling Hotel Services
Customer Experience
Hotel Branding

 

Ακαδημίες Γνώσης (Knowledge Academies)

Σεμινάρια Επιχειρησιακής Εξοµοίωσης (Business Simulation Training)

Σεμινάρια Διαχείρισης Διαδικασιών (Business Process Management, CBPA & CBPP)

Σεμινάρια Ποιότητας IT (IT Quality)

Eξαγωγές (Export Training)Eξαγωγές (Export Training)

Virtual Training

Challenging Communication
Customer Experience
Essentials of Negotiations
Influencing Skills for Insurance Brokers
Leading in crisis
Leading Remote Teams
Mental Toughness
Mystery Shopping - Μεθοδολογία αξιολόγησης της επιχείρησής σας
Navigating Change
Personality Matters
Problem Solving & Decision Making
Virtual Collaboration
Ατομικό Accountability για την επίτευξη των αποτελεσμάτων μετά τη περίοδο του COVID-19
Επιρροή και Τηλεφωνική Επικοινωνία
Οργάνωση και υλοποίηση virtual meetings & presentations
Σχεδιασμός και υλοποίηση Virtual Meetings & Presentations

 

eLearning

Σεμινάρια Ατομικών Δεξιοτήτων (Personal Skills)

Accountability DNA
Building Better Relationships
Building Effective Teams
Business English for the Pharmaceutical Industry
Business English
Career and Development
Coaching with Passion
Communication and Teamwork
Core Strengths
Creativity and Innovation for Business Performance
Customer Focus
Customer Service – Διαχείριση παραπόνων και εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών
DialogueWORKS
Empathy
English Grammar for Business
Getting Things Done
High Performance Teams
Internal Consultancy Skills
Interpersonal Skills
Judgement – Critical Thinking
Make your Meeting more Effective
Managing Emotions (Real EQ)
Managing Myself and Others Through Chance
Managing Performance (PerformanceWORKS)
Mental Toughness (Ψυχική Ανθεκτικότητα)
Personal Power and Presence
Planning and Organising
Presentation Skills
Presentation Skills & Performance
Proactive Management
Product Management Excellence
Public Speaking and Presentation Skills
Real Talk
Smart Interviewing
Speak up
Speed Reading and Super Memory
The Art of Communication
Time & Stress Management
Time Management
Training Evaluation
Unleash your Strengths
Working Cross Culturally
Working in Virtual Teams
Ανάπτυξη υπευθύνων ταμείων καταστημάτων
Αποτελεσματική Επικοινωνία
Βασικές αρχές επιρροής (Influencing Skills)
Δημιουργικότητα & Καινοτομία
Διαπραγματεύσεις
Διαχείριση άγχους και θυμού
Διαχείριση Αδιεξόδων
Επαγγελματική Γραπτή Επικοινωνία
Επαγγελματική Εμφάνιση και Συμπεριφορά
Επικοινωνία & Συμπεριφορά
Επίλυση προβλημάτων & λήψη αποφάσεων (Problem solving & Decision making)
Επιτυχημένες Αναφορές
Η επαγγελματική γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα
Καθορισμός Στόχων
Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός
Ομαδική Συνεργασία
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Τα μυστικά του Image Making
Τεχνικές βελτίωσης επικοινωνίας

 

Team Building