Σκοπός Σεμιναρίου

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες :

 • Να γνωρίσουν τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενηλίκων το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα στην απόδοση των συμμετεχόντων.
 • Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδευτών (εισηγητών - Trainers) που εκτός από την εισήγηση, αναλαμβάνουν και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Business Training.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διδακτική Ενότητα  1 : Προγραμματισμός (Planning)
Ερωτήσεις των οποίων την απάντηση πρέπει να γνωρίζετε όταν σας αναθέτουν ένα έργο ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος.

Συμβουλές για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου σχεδιασμού

Προτεραιότητες κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το θέμα της μείωσης κόστους του σχεδιασμού και της σχεδίασης με βάση περιορισμένο budget

Κανόνες που σχετίζονται με την διάρκεια του προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 2 : Ανάλυση (Analysis)
Κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους
Σημεία άντλησης πληροφοριών για τους εκπαιδευόμενους
Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία οι επαιδευόμενοι έχουν διαφορετικό background
Πως να αναπτύξετε "performance based" περιεχόμενο
Πόσο πρέπει να είναι το θεωρητικό υλικό που συμπεριλαμβάνεται σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τεχνικές σύντομης ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών
Ποιοί τύποι περιεχομένων δεν είναι σκόπιμο να αποτελούν τμήμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

Διδακτική Ενότητα 3 : Σχεδίαση (Design)
Πως να επιτύχετε μια αποτελεσματική σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος ακόμη και αν δεν είστε ο ειδικός (expert).
Δημιουργία Objectives εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Τύποι Test και περιπτώσεις εφαρμογής τους
Μέθοδοι εισήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Αξιοποίηση και συνδυασμός μεθόδων εισήγησης σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Κρίσιμοι κανόνες για την επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων εισήγησης
Καθορισμός περιεχομένων που θα αναφερθούν σε μια ημέρα
Πρακτική εξάσκηση. Τι ποσοστό του συνολικού χρόνου ανά ημέρα πρέπει να καταλαμβάνει;
Τεχνικές δόμησης του εκπαιδευτικού προγράμματος
Σχεδίαση εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο την διατήρηση της ευελιξίας του κατά την υλοποίηση

Διδακτική ενότητα 4: Ανάπτυξη (Development)
Αρχές με βάση τις οποίες μαθαίνουν οι ενήλικες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Τεχνικές που διατηρούν υψηλά τα επίπεδα προσοχής των εκπαιδευομένων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην σχεδίαση
Τεχνικές διασφάλισης της συνοχής της ομάδας των εκπαιδευομένων
Τεχνικές αύξησης ανταπόκρισης και συμμετοχής των εκπαιδευομένων
Τεχνικές κινητροποίησης των συμμετεχόντων
Η χρήση του χιούμορ
Breaks & Energizers
Δημιουργία Σημειώσεων συμμετεχόντων

Διδακτική ενότητα 5: Αξιολόγηση (Evaluation)
Δομικά στοιχεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Reaction
 • Learning
 • Implementation
 • Business Impact
 • Training ROI

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734