train the trainer 2020

Γενικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη στρατηγική, τις τεχνικές και τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων, που θα πρέπει να ακολουθούνται σε όλα τα στάδια που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος:

 • Ανάλυση Αναγκών & Προφίλ Συμμετεχόντων
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη περιεχομένου
 • Η Εκπαίδευση ως διαδικασία – Υλοποίηση
 • Δημιουργία Πλάνου Δράσης
 • Ενισχυτικές ενέργειες μετά την εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση και μέτρηση αποτελέσματος (ROI)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων
  • Εκπαιδευτές ως κύριο μέρος του ρόλου τους
  • Εκπαιδευτές ως μέρος του ρόλου τους ή κατά περίσταση
  • Στελέχη που θα αναλάβουν ρόλο εκπαιδευτή (θα ενταχθούν στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις)
 • Σε στελέχη HR και Training & Development
 • Σε managers και ηγέτες που εν μέρει εκπαιδεύουν την ομάδα τους

Στόχος & Μέθοδος Εκπαίδευσης:

Η μέθοδος εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι το εργαστήριο (workshop). Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες εργάζονται υποδειγματικά σε κάθε στάδιο του κύκλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βασικό στόχο να καταστούν ικανοί, έχοντες μία ολιστική εικόνα της διαδικασίας, να:

  • Αναλύουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στην ουσιαστική μετάδοσης της γνώσης και την αποδοτική εκπαίδευση
  • Αξιολογούν την εκπαίδευση και να υποστηρίζουν την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους

Σημαντικό για τα παραπάνω είναι ότι όλοι συνεργάζονται στις πρακτικές ασκήσεις. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά και άμεσα όλοι οι συμμετέχοντες τα διεθνή πρότυπα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες οργάνωσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης.

Η παρακάτω λίστα θεμάτων είναι ενδεικτική και σε μεγάλο βαθμό ακριβής, αν και θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων (Training Needs Analysis – TNA).

Προεργασία

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην εκπαίδευση οι συμμετέχοντες ολοκληρώνουν τα παρακάτω:

 • Προετοιμασία μικρο-διδασκαλίας, με βάση οδηγίες που θα παραλάβουν από τον εκπαιδευτή (facilitator)
 • Απάντηση web-based ερωτηματολογίου σχετικά με τις τρέχουσες γνώσεις , ανησυχίες, προσδοκίες και συνθήκες στην εργασία τους, καθώςκαι την εμπειρία τους σε παρουσιάσεις

Ενημέρωση από τους training stakeholders σχετικά με τους δείκτες επιτυχίας του προγράμματος

TRAIN THE TRAINER

Περιεχόμενα

Η μετάβαση (The shift)

o   Οι νέες τάσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων

 • Small bites
 • Microlearning
 • Leaning academies
 • Τεχνολογία και εφαρμογές
 • Επιστημονικά στοιχεία για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μνήμη
 • Gamification

o   Ο σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων

 • Εισηγητής vs Facilitator
 • Η νέα δέσμη δεξιοτήτων
 • Πιστοποιήσεις (Ελλάδα, Κύπρος,διεθνώς)
 • Διεθνή συνέδρια
 • Πηγές ενημέρωσης του κλάδου

Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων πριν την εκπαίδευση

o Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis / Assessment Techniques)

o   Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με στόχο το αποτέλεσμα

 • Μοντέλα Training ROI (Kirkpatrick, Jack Phillips)

o   Τεχνικές καταγραφής και αποτύπωσης των στόχων της εκπαίδευσης (training objectives)

Ο ρόλος του εκπαιδευτή στο ταξίδι γνώσης (learning journey) του εκπαιδευόμενου

o   Το τρίγωνο της ρητορικής

o   Το μοντέλο 70-20-10, ως βάση για τον σχεδιασμό των εκπαιδεύσεών σας

o   Διάδραση

 • Εργαλεία (Audience response systems - voting, Experiential games-design and implementation: Δημιουργήστε τα δικά σας παίγνια, Markers and flipcharts: νομίζετε ότι ξέρετε τα πάντα αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη να μάθετε)
 • VirtualTrainer – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
  • Προκλήσεις
  • Βέλτιστες πρακτικές

o   Storytelling

o   Σχεδιάζοντας στο Flipchart

o   Οι τέχνες στο Learning & Development

o   Το χιούμορ και τα ice-breakers στην εκπαίδευση

o   Εκπαιδευτικά βοηθήματα – υλικό εκπαιδευομένων

 • Hard Copy
 • Digital

O ρόλος του εκπαιδευτή μετά την εκπαίδευση

o   Microlearning

o   Δημιουργία και παρακολούθηση πλάνων δράσης (Action plans)

o   Facilitator as a coach

o   KPIs

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης γίνονται βιντεοσκοπήσεις και γίνεται χρήση βιωματικών ασκήσεων και παιγνίων. Στηβιντεοσκόπηση συγκεκριμένα, ο κάθε εκπαιδευόμενος παρουσιάζει το θέμα του, ως demo μικροδιδασκαλία,και στην συνέχεια:

1.    Σχολιάζει τον εαυτό του (αυτό-αξιολόγηση)

2.    Ο εκπαιδευόμενος δέχεται ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (Θετικά σημεία / σημεία προς βελτίωση)

3.    Ο εκπαιδευόμενος δέχεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή (Θετικά σημεία / σημεία προς βελτίωση)

Μετά το εργαστήριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει χρήση της πλατφόρμας Microlearning για 45 ημέρες, με δύο αποστολές γνώσης ανά χρήστη εβδομαδιαίως.

Στο επαναληπτικό τετράωρο γίνεται εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από τους συμμετέχοντες, συζήτηση επί του πλάνου δράσης, αναφορά σε success stories και έμπρακτη εφαρμογή του motto “Train, Retrain, Sustain”.

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734