Σκοπός Σεμιναρίου

Tα ψυχομετρικά tests αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο διάγνωσης διαφόρων παραμέτρων του ανθρώπου και των δεξιοτήτων του, υλοποιώντας με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, τις αρχές της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή και στην αξιολόγηση στελεχών επιχειρήσεων, στην συμβουλευτική υποστήριξη και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, στην προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης των ανθρώπων και για το σχεδιασμό προγραμμάτων, εκπαίδευσης και αυτό-βελτίωσης. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, να βοηθήσει τόσο ειδικούς διαφόρων επαγγελμάτων, όσο και όλους τους ανθρώπους, να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν τις βασικές διαστάσεις αλλά και τους επιμέρους παράγοντες που χαρακτηρίζουν και προσδιορίζουν την συμπεριφορά ενός ατόμου. Τα ψυχομετρικά tests σε κάθε περίπτωση, μπορούν να να αυξήσουν την γνώση των συμμετεχόντων για τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους και να τους καταστήσουν ικανούς να μάθουν να προσεγγίζουν τους στόχους τους, σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες Στελεχών Training και HR που αξιοποιούν τα ψυχομετρικά εργαλεία στα πλαίσια των διαδικασιών αξιολόγησης και ανάπτυξης των Στελεχών της επιχείρησης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Η Κατασκευή και αξιολόγηση των ψυχομετρικών tests
Η Εγκυρότητα και Αξιοπιστία τους
Κατηγορίες ψυχομετρικών tests και πως λειτουργουν στην πράξη
Εφαρμογή ψυχομετρικών tests vs “Hθική”
Επίδειξη και ανάλυση test Nοημοσύνης 
Επίδειξη και ανάλυση test Προσωπικότητας
Επίδειξη και ανάλυση Προβολικών tests
Χορήγηση ψυχομετρικού τεστ επαγγελματικών δεξιοτήτων

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734