Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αφύπνιση και ενημέρωση των προσώπων που απασχολούνται σε θέσεις ευθύνης εντός των Τμημάτων/Διευθύνσεων Προσωπικού νομικών προσώπων σχετικά με τους συνήθεις και συχνά μη εμφανείς κινδύνους που υποκρύπτονται κατά τη διαδικασία πρόσληψης, τις συνθήκες και τους όρους απασχόλησης και κατά τη λήξη της απασχόλησης διαφόρων τύπων προσωπικού

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρα στελέχη του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Προσωπικού ενός νομικού προσώπου του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε όλα εκείνα τα πρόσωπα που λόγω της θέσης τους έχουν ενδιαφέρον ή είναι επωμισμένα με τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσωπικού.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου
 • Περιπτώσεις δυσχερούς διάκρισης της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών και της σύμβασης έργου από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
 • Κίνδυνοι από λανθασμένη εκτίμηση και τρόποι αποφυγής επιπλοκών. Ο ρόλος της υπαγωγής σε ασφαλιστικό φορέα και η έκδοση Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών.
 • «Διευθυντές» και διευθύνοντες υπάλληλοι
 • Συνήθη σφάλματα στην (μη) καταβολή των αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση, εκτός έδρας, στη χορήγηση των αδειών κ.λπ. σε διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων. Ποιοι δικαιούνται τις σχετικές αποζημιώσεις και αμοιβές και ποιοι όχι. Διαφοροποίηση και οριοθέτηση των όρων «διευθυντής» και διευθύνων υπάλληλος. Περιπτωσιολογία.  
 • Καταχρηστικοί και συνεπώς άκυροι όροι σε συμβάσεις εργασίας
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι νόμιμο να απασχολείται ο εργαζόμενος σε πλέον του ενός τόπου εργασίας αζημίως, πότε μπορεί ο εργοδότης να «δεσμεύσει» την ελευθερία του μισθωτού μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης προκειμένου να διασφαλίσει τη μη απασχόλησή του σε ανταγωνιστική εταιρεία κ.λπ.
 • Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
 • Περιπτώσεις μεταθέσεων, αλλαγής ωραρίου (βαρδιών), αλλαγής είδους απασχόλησης. Επιλογές εργοδότη και δικαιώματα εργαζομένων. Τροποποιητική καταγγελία.
 • Δανεισμός εργαζομένων-παραχώρηση προσωπικού
 • Δανεισμός εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων είτε του ίδιου Ομίλου είτε όχι. Κοινωνική Ασφάλιση και φορολογικά ζητήματα. Απασχόληση προσωπικού κατά παραχώρηση από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Σημεία προσοχής, κίνδυνοι και συνέπειες. Απόσπαση προσωπικού σε χώρες της ΕΕ. Εφαρμοστέο δίκαιο και αναγκαστικά εφαρμοστέες διατάξεις.
 • Προσωπικά δεδομένα εργαζομένων
 • «Παρακολούθηση» δραστηριότητας εργαζομένων, διαχείρισης προσωπικού υπολογιστή (e-mails, Internet κ.λπ.). Πότε απαιτείται συναίνεσή τους κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ποιες οι προϋποθέσεις. Διαδικασία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

 Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734