Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα βοηθήσει τα στελέχη να κάνουν τις σωστές επιλογές εργαζομένων. Να διαβλέψουν με ακρίβεια τις πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση. Να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά,ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στην κουλτούρα της επιχείρησης.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα οποία ασχολούνται με τις προσλήψεις καθώς, επίσης και σε υπεύθυνους τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων και υπεύθυνους του τμήματος Προσωπικού.

Διάρκεια Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Η Στρατολόγηση:
 • Το ταίριασμα του εργαζόμενου και της εργασίας
 • Ο σχεδιασμός της Στρατολόγησης
 • Η αξιολόγηση των διαθεσίμων Μέσων για τη Στρατολόγηση
 • Η δημιουργία δεξαμενών εργαζομένων
 • Η Επιλογή: Ο σχεδιασμός της Επιλογής
 • Το ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών
 • Πώς να προσλάβω τους καλύτερους; Τα κριτήρια
 • Η Συνέντευξη: Γιατί η Συνέντευξη είναι σημαντική;
 • Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής με την πρώτη προσπάθεια
 • Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης
 • Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης
 • Τομείς που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη
 • Βελτιώνω τις δεξιότητες μου στις συνεντεύξεις
 • Η Πρόσληψη και η Αφομοίωση: Μετά τη συνέντευξη, η πρώτη μέρα του νέου εργαζόμενου
 • Δίνουμε έμφαση στην ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων
 • Τι να κάνουμε; Μερικές σκέψεις
 • Η Αξιολόγηση της Απόδοσης των νέων εργαζομένων:
 • Συστήματα στήριξης της απόδοσης
 • Τα εργασιακά βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση
 • Πού χρειάζονται τα συστήματα στήριξης των νέων
 • Τι να κάνετε; Η Διαχείριση της μειωμένης Απόδοσης: Διαχειρίζομαι τη μειωμένη απόδοση των νέων εργαζομένων
 • Η πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση
 • Σκέψεις και προβληματισμοί για τη μειωμένη απόδοση
 • Τι πρέπει να κάνετε; Η Διαχείριση της μειωμένης Απόδοσης
 • Διαχειρίζομαι τη μειωμένη απόδοση των νέων εργαζομένων
 • Η πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση
 • Σκέψεις και προβληματισμοί για τη μειωμένη απόδοση
 • Τι πρέπει να κάνετε; Η Λύση της Σύμβασης Εργασίας: Πρέπει να γίνεται;
 • Πότε πρέπει να γίνεται;
 • Για πιο λόγο πρέπει να γίνεται;
 • Πώς πρέπει να γίνεται;
 • Ο ρόλος των «κρίσιμων» περιστατικών

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734