Σκοπός Σεμιναρίου

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες :

Να κατανοήσουν τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle
Να γνωρίσουν τους ρυθμούς (modes) λειτουργίας του moodle
Να κατανοήσουν τη δομή καταλόγων - αρχείων του moodle
Να γνωρίσουν τις διαδικασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του moodle
Να γνωρίσουν την αναγκαιότητα εκπόνησης πλάνου συντήρησης του moodle
Να γνωρίσουν τις μεθόδους εγγραφής νέων εκπαιδευομένων στην πλατφόρμα
Να γνωρίσουν τις μεθόδους διασύνδεσης του moodle με άλλα περιβάλλοντα εργασίας (API)
Να κατανοήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας και την παραμετροποίηση τους
Να γνωρίσουν τις μεθόδους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τη χρήση τους
Να γνωρίσουν τις δυνατότητες ανάθεσης 

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδευτών (εισηγητών - Trainers) αλλά Στελέχη τμημάτων πληροφορικής που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την πλατφόρμα Moodle.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 24 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει επίδειξη του προτεινόμενου τρόπου εγκατάστασης μιας πλατφόρμας moodle σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας (internet-based, stand-alone). Θα γίνει ανάλυση της δομής (περιεχόμενα) του συστήματος φακέλων - αρχείων της πλατφόρμας καθώς και του τρόπου επίδρασης στην εμφάνιση μιας πλατφόρμας (css). Τέλος θα επιδειχθεί η ορθή προσέγγιση για τη δημιουργία ενός πλάνου λειτουργικής συντήρησης καθώς και των μεθόδων - μέτρων προστασίας της πλατφόρμας από κακόβουλες εξωτερικές επιθέσεις.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

 

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734