Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή των συμμετεχόντων με τις τεχνολογίες πληροφορικής που σε διεθνές επίπεδο βρίσκονται στην διάθεση του σύγχρονου εκπαιδευτή προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εισηγήσεών τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

 • Σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτών (freelancers, εσωτερικούς εκπαιδευτές επιχειρήσεων με ή χωρίς εμπειρία) που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Δυνατότητα χρήσης διπλής οθόνης (Extended) κατά την δημιουργία παρουσιάσεων και slides
 • Παράλληλη παρουσίαση σε Η/Υ και Projector. Στην μια οθόνη οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο βλέπουν τα slides της παρουσίασης ενώ στην δική του ο εισηγητής εκτός από τα slides βλέπει και τα σχόλια.
 • Έξυπνα χαρακτηριστικά του PowerPoint 2007 που ελάχιστοι εκπαιδευτές γνωρίζουν.
 • Audience Responce System (ARS)
  • Δομικά στοιχεία ενός ARS
  • Πως ολοκληρώνεται με το PowerPoint
  • Χρήση  και demo
 • Projector και ρυθμίσεις με διαφορετικούς H/Y
 • Δημιουργία παρουσιάσεων με καταγραφή της ηχητικής παρουσίασης από τον εκπαιδευτή.
 • Τρισδιάστατες παρουσιάσες και άλλες πρωτότυπες μορφές παρουσιάσεων με Third Party εργαλεία

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734