Σκοπός Σεμιναρίου

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες :
Να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις, τα σύγχρονα εργαλεία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου.

Να είναι ικανοί να :

 • Εφαρμόζουν τις παραπάνω τεχνικές σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζουν ή εισηγούνται
 • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Να αντιληφθούν τους ρόλους του εκπαιδευτή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Εφαρμόζουν εκπαιδευτικές τεχνικές ανάλογα με την εκπαιδευτική μεθοδολογία που επιλέγουν
 • Να σχεδιάζουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα σύμφωνα με τους κανόνες και τη χρήση του ECTS (European Credit Transfer System)
 • Να χρησιμοποιούν τεχνικά εργαλεία (λογισμικά) για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πηγών ηλεκτρονικής μάθησης
 • Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα διαθέσιμα για τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εργαλεία.
 • Να εντοπίζουν τα διαφορετικά προφίλ μάθησης των εκπαιδευομένων μέσα από γραπτά (κατά κύριο λόγο) μηνύματά τους
 • Να επικοινωνούν προφορικά-γραπτά με τους συμμετέχοντες έχοντας ως κύριο στόχο τη σωστή ανατροφοδότηση και τη διατήρηση - επαύξηση του κινήτρου της μάθησης
 • Να αξιολογούν μέσα από γραπτά μηνύματα και αναλύοντας τεχνικές δυνατότητες την πρόοδο των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων
 • Να αξιολογούν την πορεία της εκπαίδευσης και να παρεμβαίνουν έγκαιρα με διορθωτικές κινήσεις
 • Να αξιολογούν το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και να συλλέγουν τα απαραίτητα στοιχεία (Lessons Learned) για τον επανασχεδιασμό της.

Να αλλάξουν τρόπο σκέψης στον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδευτών (εισηγητών - Trainers) ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντικειμένου που εισηγούνται.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 40 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης moodle και του συστήματος σύγχρονης τηλεδιάσκεψης wiziq. Θα επεξηγηθούν μέθοδοι σχεδιασμού εκπαίδευσης, τρόποι ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών, λογισμικά για τη δημιουργία εκπαιδευτικών αντικειμένων αλλά και αρχές που πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη τους, μέθοδοι και τακτικές για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και τρόποι αξιολόγησης της προόδου αλλά και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα.
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μαθήματα σε ένα workshop εφαρμόζοντας την OJT προσέγγιση.

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734