Σκοπός Σεμιναρίου

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Εντοπίζουν κρίσιμα σημεία προς παρουσίαση – επικοινωνία
 • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι
 • Σχεδιάζουν παρουσιάσεις
 • Απεικονίζουν νοήματα με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών
 • Δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες τοπικά και διαδικτυακά
 • Συντονίζουν συνεργατική δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
 • Εξάγουν εννοιολογικούς χάρτες σε άλλες μορφές αρχείων

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες Στελεχών επιχειρήσεων που είναι αρμόδια για την μετάδοση γνώσης ή πληροφορίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευτές, Εισηγητής, Facilitarors αλλά και σε άλλες κατηγορίες Στελεχών που παρουσιάζουν μεγάλους όγκους πληροφορίας.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεωρίες Μάθησης
Κοινωνικός Κονστρακτιβισμός
Παρουσίαση Δεδομένων - Γνώσεων
Σύγχρονη - Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Περιγραφή Λογισμικού CMAPS
Εγκατάσταση Λογισμικού
Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη
Σύνδεση εννοιολογικών χαρτών

Αποθήκευση εννοιολογικών χαρτών στο διαδίκτυο
Δικαιώματα χρήσης εννοιολογικών χαρτών
Συνεργατική δημιουργία – διαχείριση εννοιολογικών χαρτών
Προώθηση – χρήση εννοιολογικών χαρτών

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

 Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734