Σκοπός

είναι η κατανόηση των βασικών αρχών τηλεφωνικής επικοινωνίας

Που απευθύνεται

Σε όλες τις κατηγορίες Βοηθών Διοίκησης ολων των κατηγοριών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Βοηθούς Διοίκησης Ανωτάτων και Ανωτέρων Στελεχών Διοίκησης (Top Management Assistants)
 • Γραμματείς Tμημάτων,
 • Executive Secretaries
 • Personal Assistants (PAs)
 • Receptionists

Διάρκεια: 12 ώρες

Περιεχόμενο

 • Άσκηση τηλεφωνικής επικοινωνίας - διαπιστώσεις
 • Τι είναι η τηλεφωνική επικοινωνία
 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής επικοινωνίας- Τηλεπικοινωνίας
 • Εμπόδια και λάθη στην τηλεφωνική επικοινωνία
 • Διαφορές προφορικού λόγου - Τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Το τηλέφωνο - εμείς - και οι άλλοι
 • Κύρος και εικόνα του οργανισμού μέσω του τηλεφώνου
 • Μαγνητοφωνημένα παραδείγματα
 • Το τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον
 • Εμείς, η συμπεριφορά μας, το τηλέφωνο, οι άλλοι, η συμπεριφορά τους, τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας
 • Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας-Σχολιασμός και ανάλυση
 • Βασικοί κανόνες διαμόρφωσης αποτελεσματικής τηλεφωνικής συμπεριφοράς
 • Ποιος είναι ο τύπος της τηλεφωνικής μας συμπεριφοράς
 • Τεστ προσωπικής αναγνώρισης
 • Μέθοδοι ανάπτυξης προσωπικών ικανοτήτων για αποτελεσματική τηλεφωνική συμπεριφορά.

Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μετά τη λήξη της κάθε υπο-ενότητας, θα λαμβάνουν χώρα:

 • Aκροάσεις και κριτικές προμαγνητοφωνημένων περιστατικών,
 • Role Playing, μαγνητοφωνήσεις και κριτικές τηλεφωνικών ρόλων,
 • Συζητήσεις, ασκήσεις και ανάλυση πρακτικών περιστατικών

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734