Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τον ρόλο της Executive Γραμματέως ή της Personal Assistant και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις ικανότητες αυτές που θα υποστηρίξουν την ανέλιξη σε ένα senior επίπεδο στο μέλλον.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους στην καθημερινή τους εργασία και να προσφέρουν περισσότερο στο Management Team που υποστηρίζουν.

Εκπαιδευτικές ενότητες

 • O σύγχρονος ρόλος της Executive Assistant
 • Απαιτούμενες δεξιότητες (competency model)
 • Προσδοκίες των άλλων (συναδέλφων, προϊσταμένων-Managing Expectations)
 • Η δύναμη της ανατροφοδότησης (feedback), αυτό-αξιολόγηση & αποτελέσματα 360 feedback
 • Ο ρόλος της προσωπικότητας (ΜΒΤΙ  tool)
 • Αυτο-Οργάνωση (self organizing, διαχείριση χρόνου)
 • Αποτελεσματική λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (communication)
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη (Emotional Intelligence)
 • Εμπειρία Εσωτερικών και Εξωτερικών πελατών (Customer Experience)
 • Κρίσιμα στοιχεία επιτυχίας: Αccountability, Εμπιστοσύνη, σφαίρα ελέγχου, assertiveness, ευελιξία-αντοχή (resilience)
 • Πλάνο Δράσης

Εργαλεία

 • Πραγματικά προβλήματα / προκλήσεις  από το επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Ασκήσεις

Οφέλη συμμετοχής

Αύξηση της προσωπικής σας αποτελεσματικότητας μέσα από την κατανόηση των κύριων αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην συγκεκριμένη επαγγελματική θέση.

Διάρκεια: 15 ώρες

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734