Σκοπός

Οι στόχοι του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι πολλαπλοί. Αρχικός στόχος, είναι η παρουσίαση των βασικών δομών και λειτουργιών του Image Making σε ανθρώπους που δεν είναι γνώστες του συγκεκριμένου αντικειμένου, έτσι ώστε να οριοθετηθεί το βασικό θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα ακολουθήσει η βαθύτερη ανάλυση. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν σε βάθος τα κύρια στοιχεία του Image Making για να οξυνθεί η αντιληπτική ικανότητα του εκπαιδευόμενου σε σχέση με τον εαυτό του αλλά και σε σχέση με την εικόνα που προβάλλουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του (επαγγελματικού, φιλικού, προσωπικού, οικογενειακού). Τέλος, θα δοθούν σύγχρονες τεχνικές, εργαλεία, και πρακτικές συμβουλές, με την βοήθεια των οποίων θα είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να εφαρμόσουν βασικές αρχές του Image Making στην πράξη.

Το τελευταίο κομμάτι, αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο του σεμιναρίου, το οποίο είναι αυστηρά προσανατολισμένο στην ουσία του αντικειμένου και πιο συγκεκριμένα, είναι προσανατολισμένο στην αναγνώριση των βασικών μας μειονεκτημάτων αναφορικά με την εικόνα που εκπέμπουμε στους άλλους, στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επεξεργασίας της εικόνας του εαυτού μας, στην πρακτική εφαρμογή τεχνικών, και τελικά στην ουσιαστική βελτίωση της εικόνας που θέλουμε να έχουμε. 

Που απευθύνεται

Τόσο σε ειδικούς όσο και σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αφορά όλους τους επαγγελματίες (έμπειρους και νέους) που έρχονται σε επαφή με πελάτες και συνεργάτες και επιθυμούν να δομήσουν ουσιαστική προσωπική εικόνα και σταθερές διαπροσωπικές και διεπιχειρησιακές σχέσεις, αλλά και τους μη επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ενέργεια, δυναμισμό, και σιγουριά για τον εαυτό τους.

Διάρκεια: 8 ώρες

Περιεχόμενα

 • Βασικοί Ορισμοί
 • Η Έννοια της Εικόνας
 • Βασικά Συστατικά του Image Making
 • Δημιουργία της Πρώτης Εντύπωσης
 • Ο Ρόλος της Εμφάνισης
 • Οι Βασικοί Τύποι του Σώματος και τα Μυστικά τους
 • Τα Αξεσουάρ
 • Χρωματολογία και Ψυχολογία των Χρωμάτων
 • Η Βαρύτητα της Φωνής
 • Η Σημαντικότητα της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας - της Γλώσσας Σώματος
 • Η Αυθεντικότητα
 • Το Εσωτερικό Image
 • Η Δύναμη της Ψυχολογίας
 • Η Πολύ Ουσιαστική Σημασία των Λέξεων στο Image
Εργαλεία που θα Χρησιμοποιηθούν:
 • Αυτοδιαγνωστικά Τεστ
 • Role Play Activities

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734