Σκοπός

Οι επιτακτικές ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, οδήγησαν στη δημιουργία του πιστοποιητικού Certified Professional Secretaries.
Το Certified Professional Secretaries πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της γραμματειακής υποστήριξης στελεχών που υποστηρίζουν τα μεσαία στελέχη ή/και επιχειρηματίες Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Μονάδων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, κάνοντας χρήση του ιδιόλεκτου Γραμματεύς Βοηθός Διοίκησης - το οποίο έχει καθιερωθεί διεθνώς.
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις ανάπτυξης. Διάρκεια εξέτασης 90 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%. 

Διάρκεια: 20 Ώρες

Που απευθύνεταιΣε όλες τις κατηγορίες Βοηθών Διοίκησης ολων των κατηγοριών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων του Δημοσίου. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
  • Βοηθούς Διοίκησης Ανωτάτων και Ανωτέρων Στελεχών Διοίκησης (Top Management Assistants) με μικρή επαγγελματική εμπειρία
  • Γραμματείς Tμημάτων,
  • Executive Secretaries
  • Personal Assistants (PAs)
  • Receptionists
  • Διευθυντικά Στελέχη μονάδων Διοικητικο-Γραμματειακής υποστήριξης

Περιεχόμενο

Πατήστε εδώ για να δείτε το .PDF με την αναλυτική ύλη του σεμιναρίου

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού CPS είναι ο υποψήφιος να είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχει πολύ καλή γνώση μιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνώσεις Η/Υ.

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734