Σκοπός Σεμιναρίου

Η κατανόηση του σύγχρονου τρόπου πωλήσεων όπου το όφελος της επιχείρησής μας περνάει μέσα από το όφελος που αποκομίζουν οι πελάτες από τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας.

Απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων αλλά και Διευθυντικά Στελέχη Πωλήσεων και Στελέχη Εμπορικής Διεύθυνσης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Βασικές αρχές των Win-Win Πωλήσεων Κίνητρα για τα στελέχη πωλήσεων
 • Account Managers
 • Αλλαγή νοοτροπίας και κατανόηση της νέας πελατοκεντρικής αντίληψης
 • Θετικό Management προς τα στελέχη πωλήσεων
 • Βασικά Χαρακτηριστικά
 • Δυσκολίες Εφαρμογής
 • Μείωση των αποχωρήσεων από το τμήμα των στελεχών πωλήσεων
 • Coaching Στελεχών Πωλήσεων
 • Τεχνικές Βελτίωσης της απόδοσης των Στελεχών Πωλήσεων και επίτευξης των στόχων
 • Το Customer Care ως μέσο για την διαχρονική αύξηση των πωλήσεων
 • Κατανόηση κριτηρίων επιτυχίας των πελατών
 • Ανάλυση αγοράς πελατών
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Πώληση με σκοπό την υποστήριξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του πελάτη
 • Επίπεδα Σχέσεων με τους πελάτες
 • Target Prospect
 • Prospect Customer
 • Customer
 • Client
 • Supporter
 • Advocate
 • Partner Customer Relationship Management.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734