Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να υποδείξει στους συμμετέχοντες πως μπορούν να αξιοποιήσουν εργαλεία web metrics όπως το Google Analytics ώστε να αναλύσουν σωστά και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των επισκεπτών στοwebsite τους. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές Usability που θα πρέπει να πληροί ένα website ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε υπεύθυνους Marketing & IT, σε web designers και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης, συντήρησης και παρακολούθησης ενόςwebsite. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές των eMetrics, και θα γνωρίζουν τι είναι σημαντικό να μετρήσουν και να αξιολογήσουν στο website τους

 • Να εργαστούν και να κατανοήσουν το περιβάλλον του Google Analytics

 • Να δημιουργήσουν Reports και να κατανοήσουν το περιεχόμενο τους

 • Να εντοπίσουν τα βασικότερα προβλήματα usability (χρηστικότητας) που αντιμετωπίζει το website τους και να βρουν τρόπους επίλυσης του

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις παρά μόνο βασικές γνώσεις χρήσης του Internet.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Part 1 – 3hrs

Web Metrics & Analytics

Web Analytics— Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον

H παρούσα ενότητα θα αναφερθεί σε ένα σύντομο ιστορικό της εξέλιξης των μετρήσεων στο Internet καθώς και στις τάσεις που προδιαγράφονται στο μέλλον

Data Collection – Τρόποι Συλλογής στοιχείων

Αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι και τεχνικές συλλογής στοιχείων καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του καθενός. Θα αναπτυχθούν τρόποι όπως Web Logs, Beacons, Javascript Tags κλπ

Web Analytics Concepts – Κατανοώντας την αξία και τον τρόπο λειτουργίας και των Web Analytics

   • Βασικές Έννοιες, URLs, Parameters, Cookies

   • Διαχωρισμός εννοιών όπως Visit, Unique Visit, Visitor, Page Views, Time On Site

   • Έννοιες σχετικά με Site Quality: Bounces, Top Pages, Exit Pages, Click Density

   • Advanced Έννοιες

Δημιουργώντας και ερμηνεύοντας Reports ανάλογα με τον τύπου του website

   • Reports για Γενική Χρήση

   • Reports για e-commerce sites

   • Reports για Support Websites

   • Reports για Blogs

Αναλύοντας δεδομένα από καμπάνιες Marketing

   • Search Marketing (Organic & PPC)

   • Email / Banners Campaigns

Part 2 – 2hrs

A Guide to Google Analytics (Εγχειρίδιο σωστής χρήσης και εγκατάστασης)

   • Τι είναι το Google Analytics και πως μπορεί να βοηθήσει

   • Σωστή εγκατάσταση Google Analytics μέσα στο Website

   • Δημιουργώντας Filters

   • Δημιουργώντας Goals & Funnels

   • Common Website Configurations

   • Dynamic Websites

   • Παρακολούθηση σε Πολλαπλά Domains

   • Παρακολούθηση σε Πολλαπλά Sub Domains

   • Παρακολούθηση σε Πολλαπλά Domains με πολλαπλά Sub Domains

   • Frames & IFrames

   • Marketing Campaign Tracking

   • E-Commerce Tracking

   • Tips & Tricks

   • Tracking Visitor Clicks, Outbound Links and Non-HTML Files

   • Προτεινόμενα Profiles & Filters

   • Custom Segmentation

   • Εξαιρώντας τον εαυτό σας από τα Google Analytics Data

   • Δημιουργώντας ένα πλάνο εφαρμογής 

   • Επίλυση Προβλημάτων / Troubleshooting Data Accuracy

Part 3 – 3hrs

Web Site Usability

Το Usability testing είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που σας βοηθά να καταλάβετε τι σκέφτεται, τι βλέπει και πως αντιδρά ένας επισκέπτης του website σας. Αν οι επισκέπτες σας έχουν μια “άσχημη εμπειρία” από το website σας, τότε είναι σίγουρο πως θα στραφούν προς άλλες κατευθύνσεις.  Ένα Usable website εξασφαλίζει ικανοποιημένους και πιστούς επισκέπτες (πελάτες), άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους και λιγότερος χρόνος που δαπανάται στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ένα σωστό website, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν το usability καθώς και διάφορες τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ώστε να κάνει testing στη χρηστικότητα ενός website.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Για την πρακτική εξάσκηση αξιοποιούνται σύγχρονοι Η/Υ Desktops - Laptops.

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή (>200 Σελίδες)

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734