Σκοπός Σεμιναρίου

Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν το κόσμο και τις τεχνολογίες  social media. Στόχος επίσης του σεμιναρίου είναι η πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων με όλα τα εργαλεία και της εφαρμογές Social Media.
Μετά την λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν το δικό τους πλάνο social media marketing και μετά την υλοποίησή του να μετρούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Στελέχη Marketing ανεξαρτήτως κλάδου επιχείρησης και ειδικότητας καθώς και Στελέχη Επιχειρήσεων διαφημιστικού κλάδου

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Ορισμός Social Media

 • Πως μπορεί η επιχειρήση να αξιοποιήσει τα Social Media

 • Ποιές εφαρμογές Social Media είναι οι πλέον δημοφιλείς

 • Τι προσφέρουν τα social Media

 • Απόκτηση νέων πελατών

 • Ισχυροποίηση του brand

 • Δυατότητα έγκαιρης ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης

 • Διεύρυνση του πελατολογίου και διατήρηση ήδη υπαρχόντων πελατών

 • Στρατηγικές και τακτικές αξιοποίησης των Social Media από τις επιχειρήσεις

 • Ανάπτυξη και συντήρηση social media: Εσωτερική υπόθεση ή outsourcing

 • Πραγματικά παραδείγματα Best Practices

 • Επαφή με εφαρμογές Social Media

 • Μυστικά επιτυχίας στρατηγικής Marketing με βάση την αξιοποίηση Social Media

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734