Σκοπός Σεμιναρίου

    Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες:

 • Tις διαφορές φυσικού προϊόντος και υπηρεσίας

 • Τα χαρακτηριστικά του Μarketing Mix στον τομέα των Υπηρεσιών

 • Τις αρχές Market Segmentation, της Στρατηγικής επιλογής αγοράς και πλασαρίσματος (positioning) των παρεχομένων υπηρεσιών

 • Τα εργαλεία που απαιτούνται και χρησιμοποιούνται στον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμού του Marketing

 • Τις έννοιες Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών

Το σεμινάριο Απευθύνεται

      Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται:

 • Σε υψηλόβαθμα Στελέχη εταιριών παροχής υπηρεσιών ή σε Στελέχη τμημάτων που προωθούν υπηρεσίες.

 • Σε στελέχη τμημάτων Marketing που έχουν την ευθύνη του MarketingΥπηρεσιών

 • Σε διευθυντικά στελέχη υποκαταστημάτων εταιριών παροχής υπηρεσιών

 • Σε ελεύθερους επαγγελματίες παροχής Υπηρεσιών

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή

 • Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για Marketing Υπηρεσιών

 • Διαφορές του Marketing υπηρεσιών από το κλασσικό Marketing φυσικών προϊόντων

 • Υπηρεσίες και ποιότητα

 • Ποιότητα: O ακρογωνιαίος λίθος στο Marketing Υπηρεσιών

 • Διαδικασίες παροχής ποιοτικών Υπηρεσιών από την πρώτη στιγμή

 • Πως να ικανοποιήσετε και να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών σας

 • Το Marketing Υπηρεσιών ως Line Function

 • Branding της επιχείρησης

 • Marketing υπηρεσιών σε υπάρχοντες πελάτες

 • Marketing Υπηρεσιών στους υπαλλήλους Τα τέσσερα Ps στο MarketingΥπηρεσιών

 • Price-Place

 • Promotion

 • People-Process

 • Physical evidence

 • Οργάνωση και προγραμματισμός του marketing στις υπηρεσίες

 • Case Studies

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734