Σκοπός Σεμιναρίου

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις ικανότητες παρουσίασης που ήδη διαθέτουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί η έκθεση στο κοινό, να κατανοήσουν τις αποτελεσματικές τεχνικές παρουσιάσεων και να γνωρίσουν τα μυστικά που οδηγούν σε αποτελεσματικές παρουσιάσεις που δεν κουράζουν το ακροατήρο, είναι σωστά προετοιμασμένες και επιτυγχάνουν τον στόχο τους. Οι παρουσιάσεις από Στελέχη πωλήσεων διαφέρουν σε πολλά σημεία από όλες τις άλλες κατηγορίες παρουσιάσεων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές με τις οποίες συνδυάζουν αποτελεσματικές παρουσιάσεις επηρεάζοντας ουσιαστικά το ακροατήριο.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη Πωλήσεων (Sales Executives) που στα πλαίσια της εργασίας τους αναλαμβάνουν παρουσιάσεις σε μικρό ή μεγάλο ακροατήριο στα πλαίσια:

 • Εταιρικών Συναντήσεων (Meetings)

 • Προϊοντικών Παρουσιάσεων ή παρουσιάσεων Υπηρεσιών σε πελάτες

 • Εισηγήσεων σε ταχύρυθμα Εκπαιδευτικά προγράμματα πελατών συνεργατών

 • Παρουσιάσεων τεχνικών προτάσεων/λύσεων σε πελάτες-συνεργάτες

 • Παρουσιάσεων συνολικώ λύσεων και των πλεονεκτημάτων τους

 • Υποστηρικτικών σε προσφορές παρουσιάσεων

 • Προϊοντικών παρουσιάσεων

 • Παρουσιάσεων/Διαλέξεων σε συνέδρια (Conferences / Forums)

Διάρκεια Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Το πρόγραμμα ξεκινάει με ολιγόλεπτη παρουσίαση του κάθε συμεμτέχοντα η οποία καταγράφεται σε Video. Τα βασικά στοιχεία της παρουσίασης βαθμολογούνται σε ειδική φόρμα από όλους τους συμμετέχοντες. Στην συνέχεια και στα πλαίσια του προγράμματος αναλύονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της παρουσίασης του κάθε συμμετέχοντα.

  Η ύλη του προγράμματος καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Περιεχομένου

 • Βασικές τεχνικές Παρουσιάσεων με βάση τα διενθή πρότυπα

 • Η ψυχολογία του ατόμου που παρουσιάζει και τεχνικές Stress Management

 • Σημεία που απαιτούν προσοχή στις παρουσιάσεις που αναφέρονται σε

 • ΄Τεχνικές ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος ΄του ακροατηρίου

 • Κινητροποίηση και αξιοποίηση των "στιγμών δύναμης"

 • Τύποι ακροατών και διαχείρισή τους

 • 20 σημεία που πρέπει να γνωρίζετε πριν την παρουσίαση

 • Συνήθη προβλήματα παρουσιαστών που προέρχονται από τον τομέα της πληροφορικής και προβολή Video

 • Τακτικές επιρροής του ακροατηρίου

 • Παρουσιάσεις και Cross Selling

 • Οι παγίδες στην παρουσίαση και τρόποι αντιμετώπισης τους

 • Βασικές Αρχές image making

 • Γλώσσα Σώματος

 • Θέματα προφίλ της Εταιρίας

 • Τεχνικά θέματα

 • Θέματα τιμών

 • Αρνητικά/Θετικά σημεία προτάσεων-προσφορών

 • Ανταγωνισμό

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734