Σκοπός Σεμιναρίου

Ο τρόπος λειτουργίας ενός καταστήματος και η ‘’ατμόσφαιρα’’ που επικρατεί στο εσωτερικό του, γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους πελάτες επηρεάζοντας έτσι την πρόθεσή τους να αγοράσουν. Σκοπός του σεμιναρίου είναι, οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε ιδιοκτήτες, υπεύθυνους καταστημάτων, καθώς επίσης σε πωλητές που πρόκειται να αναλάβουν αυξημένες αρμοδιότητες.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί  16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Ενότητα 1η

 • Στρατηγική Marketing Καταστήματος Λιανικής

 • Παράγοντες διαμόρφωσης Εικόνας Καταστήματος

 • Τα 3 καπέλα και ο ρόλος του Δ/ντη Κατ/τος

 • Ο αναβαθμισμένος ρόλος του πωλητή ως συμβούλου

Ενότητα 2η

 • Βασικές αρχές Merchandising καταστήματος

 • Δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών βιτρινών, εσωτερική προώθηση

Ενότητα 3η

 • Αποτελεσματική διοίκηση προσωπικού του καταστήματος

 • Εξεύρεση και επιλογή προσωπικού

 • Ένταξη νεοπροσλαμβανομένων, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού

 • Παρακίνηση προσωπικού

 • Χειρισμός τριβών μεταξύ του προσωπικού

Ενότητα 4η

 •  Η διαδικασία της λιανική πώλησης

 • Υποδοχή του πελάτη

 • Διερεύνηση των αναγκών του και παρουσίαση του κατάλληλου προϊόντος

 • Χειρισμός αντιρρήσεων, κλείσιμο της πώλησης

 • Εντοπισμός άλλων αναγκών.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734