Σκοπός Σεμιναρίου

Σε πωλητές που χρειάζονται σωστές και ολοκληρωμένες γνώσεις και τεχνικές για το επάγγελμά τους. Σε  νέους αλλά και έμπειρους πωλητές που θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με σύγχρονες μεθοδολογίες προώθησης πωλήσεων και νέα εργαλεία που αξιοποιούνται διεθνώς στα τμήματα πωλήσεων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο αποτελεί ένα εργαλείο εφαρμογής γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων του πωλητή, με στόχο την αύξηση πώλησης υπηρεσιών και προϊόντων. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Η σημασία της αξίας του πελάτη

 • Διατήρηση των ήδη υπαρχόντων πελατών

 • Απόκτηση νέων πελατών. Τι μας κοστίζει; Τι απαιτεί;

 • Ο επικοινωνιακός ρόλος του πωλητή.

 • Προσωπικότητα και μορφές της συμπεριφοράς του

 • Στόχος, ρόλος και καθήκοντα του αποτελεσματικού του πωλητή

 • Σχεδιασμός προσέγγισης της αγοράς και βασικές αρχές account Management

 • Η τεχνική της πώλησης - Βασικά δομικά συστατικά

 • Από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στα οφέλη;

 • Λέξεις και φράσεις του πωλητή. Λεκτική και μη λεκτική Επικοινωνία.

 • Γλώσσας Σώματος και τα συνήθη λάθη.

 • Βασικές αρχές επιρροής όπως έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο

 • Η συναισθηματική νοημοσύνη στις πωλήσεις

 • Η ενεργητική ακρόαση

 • Τα προφίλ της προσωπικότητας των πελατών. Εντοπισμός προφίλ των πελατών και τεχνικές προσαρμογής του πωλητή σε αυτό ώστε να μεγιστποιείται το αποτέλεσμα της πώλησης.

 • Οι αντιρρήσεις των πελατών και η αντιμετώπισή τους

 • Εξυπηρέτηση πελατών. Παράπονα πελατών

 • Τρόποι διαχείρισης παραπόνων από τον πωλητή

 • Εργαλεία πληροφορικής στην διάθεση του αποτελεσματικού πωλητή 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734