Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει το ρόλο του αποτελεσματικού Merchandising στην καλύτερη απόδοση ενός καταστήματος ή αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης και την προώθηση γκάμας προϊόντων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές και μεθόδους σωστής τοποθέτησης των προϊόντων του καταστήματος.

Το σεμινάριο Απευθύνεται 

Σε νέους και έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Σε Διευθυντές, προϊσταμένους καταστημάτων λιανικής πώλησης, καθώς και εσωτερικούς εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων πωλητών. Σε νέους Διευθυντές πωλήσεων που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Merchandising ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στο κατάστημα ή την αλυσίδα καταστημάτων που εποπτεύουν.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Νέες τάσεις στο Merchandising
 • Ανάγκες και συμπεριφορά του πελάτη καταστημάτων λιανικής
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ RETAIL MERCHANDISING ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • Σχεδιασμός, τακτοποίηση και καθορισμός σημείων πώλησης με βάση τις νέες τάσεις του Fashion Merchandising
 • Τοποθεσία Προϊόντων
 • Πρόσβαση στα σημεία που παρουσιάζονται Προϊόντα Αγορές με βάση το ένστικτο
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 • Βασικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά του επιτυχημένου πωλητή καταστήματος λιανικής πώλησης ενδυμάτων.
 • Τεχνικές λιανικών πωλήσεων (Role Playing).
 • Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα
 • Διαχείριση δύσκολων πελατών
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χώρου, σχεδίων και χρωμάτων
 • Παρουσίαση σε Ράφια
 • Παρουσίαση στο Δάπεδο
 • Παρουσίαση στη Βιτρίνα
 • Παρουσίαση έξω από το Κατάστημα
 • Άλλες Παρουσιάσεις
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MERCHANDISE MANAGEMENT
 • Πρόβλεψη Πωλήσεων
 • Προώθηση Πωλήσεων
 • Pricing Πλάνο για το Επίπεδο των Εμπορευμάτων (Inventory control & Planning)
 • Διαχείριση μειωμένων Πωλήσεων
 • Οργάνωση και προγραμματισμός Αγοράς Προϊόντων
 • Στόχοι Κερδών.
 • ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • Έρευνα
 • Αξιολόγηση
 • Επιλογή
 • Επανασκόπηση
 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣMARKETING
 • Διαφήμιση στο κατάστημα
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ CROSSSELLING: H ΜΙΑ ΠΩΛΗΣΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ – ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CUSTOMERRELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734