Σκοπός Σεμιναρίου

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται από την στιγμή της παραλαβής ενός Media campaign media brief μέχρι την τελική πρόταση.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη εταιριών Media καθώς και σε Στελέχη που έχουν την ευθύνη για το Marketing Communication της Εταιρίας.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Media Planning & Strategy

 • Leading edge thinking on a vital topic for those in marketing communications       

 • Stop and reflect on the massive changes which have taken place in the marketing communications mix       

 • Think through media planning from a zero based start point, taking into account target market, competitors and innovation in media planning       

 • Challenge current thinking on media planning and develop an ongoing process of reviewing new media opportunities       

 • The change from passive consumption to active information gathering in marketing communications thinking       

 • Achieve an integrated marketing communications plan       

 • Measure the communications plan and get a payback

On-Line Media Planning and strategy

 • How does the Internet differ from other marketing channels?

 • Audience beahviour online

 • Who's spending and what on - some context

 • How do the unique characteristics of online dictate your approach?

 • What are the key factors that will influence your online strategy?

 • How can you overcome the key challenges of online advertising and maximize ROI?

Online advertising: how to attract more site traffic and build your brand online

 • Understanding the role of online media in the decision making process

 • How to buy behaviour rather than demographics

 • Getting a feel for response vs branding task media planning

 • Planning for real-time behavioural and sequential-consideration activity

 • What works when

 • Media buying options, rates and negotiation

 • The importance of integration with other channels

 • Developing a good brief and understanding channel split

Optimising performance through creative execution

 • The role of creative in generating response

 • Available formats and what the future might hold

 • Brand interaction to build customer understanding

Delivery, measurement and analysis

 • 3rd party Advertising options and how to use them effectively

 • Analytics and online Advertising

 • Measuring campaign effectiveness beyond clicks and sales

 • Using 3rd party research tools such as  to understand the wider context

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734