Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τον συμμετέχοντα για τις ιδιαίτερες προκλήσεις του λιανικού εμπορίου, ώστε να εφαρμόσει στην πράξη το κατάλληλο μίγμα μάρκετινγκ που θα διαφοροποιήσει το κατάστημα από τον ανταγωνισμό, να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος και να παρουσιάσει τις δυνατότητες επέκτασης του λιανικού καταστήματος. Παράλληλα, καλύπτονται όλες οι πτυχές του σύγχρονου merchandising για να επιτευχθεί αποτελεσματική προβολή του εμπορεύματος και προώθηση των πωλήσεων.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής πώλησης, υπεύθυνους καταστημάτων καθώς και σε πωλητές που πρόκειται να αναλάβουν αυξημένες αρμοδιότητες. Σε νέους Διευθυντές πωλήσεων ή μάρκετινγκ που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Λιανικού Εμπορίου & του Merchandising ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στο κατάστημα ή την αλυσίδα καταστημάτων που εποπτεύουν.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Είδη καταστημάτων λιανικής πώλησης
 • Διαδικασία αγοράς του πελάτη
 • Μάρκετινγκ λιανικού εμπορίου: επιλογή αγοράς - στόχου, επιλογή προϊοντικής γκάμας, τιμολόγηση στο λιανικό εμπόριο, επιλογή τοποθεσίας ανά είδος καταστήματος, προώθηση του λιανικού καταστήματος
 • Διοίκηση προσωπικού (επιλογή, εκπαίδευση, παρακίνηση)
 • Διαδικασία λιανικής πώλησης, τεχνικές πωλήσεων, βασικά χαρακτηριστικά καλού πωλητή, εξυπηρέτηση πελατών στο λιανικό εμπόριο
 • Διαμόρφωση καταστήματος: διαχείριση χώρου, Category management - επιλογή τοποθεσίας τμημάτων, Ατμόσφαιρα καταστήματος (μουσική, χρώματα, φωτισμός)
 • Βασικές Αρχές Merchandising: Διαχείριση χώρου στο ράφι, Τεχνικές παρουσίασης εμπορευμάτων, Ο ρόλος της βιτρίνας, Εργαλεία προβολής εμπορευμάτων (ταμπέλες  αφίσες, εκθετήρια, ράφια κλπ.)
 • Επέκταση του λιανικού καταστήματος: Πολιτικές ανάπτυξης, Βασικές αρχές Franchising, Το λιανικό κατάστημα στο διαδίκτυο

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734