Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει το ρόλο του αποτελεσματικού Merchandising στην καλύτερη απόδοση ενός καταστήματος ή αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης ενδυμάτων ή ενδυμάτων και την προώθηση γκάμας προϊόντων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές και μεθόδους σωστής τοποθέτησης των προϊόντων και την σωστή διακόσμηση του καταστήματος

Το σεμινάριο Απευθύνεται 

Σε νέους και έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής πώλησης ενδυμάτων. Σε Διευθυντές, προϊσταμένους καταστημάτων λιανικής πώλησης ενδυμάτων, καθώς και εσωτερικούς εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων πωλητών. Σε νέους Διευθυντές πωλήσεων που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Fashion Merchandising ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στο κατάστημα ή την αλυσίδα καταστημάτων που εποπτεύουν.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Νέες τάσεις στο Merchandising Ανάγκες και συμπεριφορά του πελάτη καταστημάτων λιανικής

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ RETAIL FASHION MERCHANDISING & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Σχεδιασμός, τακτοποίηση και καθορισμός σημείων πώλησης με βάση τις νέες τάσεις του Fashion merchandising

 • Τοποθεσία Προϊόντων

 • Πρόσβαση στα σημεία που παρουσιάζονται προϊόντα

 • Αγορές με βάση το ένστικτο

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 • Βασικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά του επιτυχημένου πωλητή καταστήματος λιανικής πώλησης ενδυμάτων.

 • Τεχνικές λιανικών πωλήσεων (Role Playing).

 • Βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα Διαχείριση δύσκολων πελατών

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Αποτελεσματική διαχείριση του χώρου, σχεδίων και χρωμάτων

 • Παρουσίαση σε Ράφια

 • Παρουσίαση στο Δάπεδο

 • Παρουσίαση στη Βιτρίνα

 • Παρουσίαση έξω από το Κατάστημα

 • Άλλες Παρουσιάσεις

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MERCHANDISE MANAGEMENT 

 • Πρόβλεψη Πωλήσεων Προώθηση Πωλήσεων Pricing

 • Πλάνο για το Επίπεδο των Εμπορευμάτων (Inventory control & Planning)

 • Διαχείριση μειωμένων Πωλήσεων

 • Οργάνωση και προγραμματισμός Αγοράς Προϊόντων

 • Στόχοι Κερδών.

 • ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • ‘Ερευνα Αξιολόγηση Επιλογή Επανασκόπηση

 • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING

 • Διαφήμιση στο κατάστημα

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • CROSS SELLING: Η μια πώληση ευκαιρία για μια νέα πώληση

 • Αγορές με βάση το ένστικτο

 • Βασικές Αρχές Customer Relationship Management στο κατάστημα Λιανικής

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με συνδυασμό παρουσιάσεων και ομαδικών συζητήσεων ενώ παρουσιάζονται φωτογραφίες από την ελληνική αγορά με παραδείγματα με μίμηση και παραδείγματα προς αποφυγή.

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734