Σκοπός Σεμιναρίου

Ένα πλήρες βήμα προς βήμα εκπαιδευτικό “workshop” για πωλητές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγηθούν σε όλα τα στάδια της πώλησης μέσα από μια λογική σειρά «βημάτων». Χρησιμοποιώντας τη συμβουλευτική προσέγγιση στην πώληση (βασισμένη σε ερωτήσεις) θα μάθουν αρχές, τεχνικές και συμπεριφορές, τι να λένε και πώς να το λένε, που θα τους βοηθήσουν να είναι αποτελεσματικότεροι και παραγωγικότεροι στις πωλήσεις. 

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη των εταιρειών που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη είτε στο χώρο του είτε στο δικό τους χώρο. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μάθουν:

Να προσεγγίζουν τη «συναισθηματική» πλευρά του πελάτη και να χτίζουν γρήγορα μια πρώτη καλή «εντύπωση» 
Να εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη
Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνικές στη διερεύνηση αναγκών όπως η τεχνική της παράφρασης, η τεχνική των ερωτήσεων σε στυλ διαλόγου, λεξιλόγιο που «πουλάει», κλπ. 
Να πουλούν οφέλη 
Να βοηθούν τον πελάτη να αντιληφθεί τη λύση που του ταιριάζει
Να εστιάζουν σε αυτά που θέλει να αγοράσει ο πελάτης και όχι στις αντιρρήσεις του 
Να μάθουν πως να πιέζουν αποτελεσματικά τον πελάτη 
Να κάνουν follow-up με τις υποσχέσεις τους 
Κλπ.

Το πρόγραμμα προσφέρει ένα μείγμα θεωρητικής και κυρίως πρακτικής (80%) ώστε να επιτυγχάνεται η αυθόρμητη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων που θα τους βοηθήσει έτσι να βελτιώσουν την πωλησιακή τους συμπεριφορά.  

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734