Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των τεχνικών αλλά και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαφημιστική προβολή με e-mail και SMS.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Στελέχη Marketing που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το e-mail και το SMS ως εργαλεία προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης. Επίσης απευθύνεται και σε Στελέχη Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων που είναι αρμόδιοι για να προτείνουν στο τμήμα Marketing αποτελεσματικούς τρόπους χρήσης προβολής μέσω e-mail και SMS.

Το σεμινάριο τέλος απευθύνεται σε Στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν μεγάλο Budget για διαφημιστική προβολή και ενδιαφέρονται να διατηρήσουν το κόστος διαφήμισης σε χαμηλά επίπεδα αξιοποιώντας την δωρεάν υπηρεσία της προβολής με internet e-mail και την χαμηλού κόστους προβολή με SMS. Το πρόγραμμα προσφέρει στοτυς συμμετέχοντες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν εφαρμογές e-mail και SMS Marketing μέσα από την πρακτική εξάσκηση.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις παρά μόνο βασικές γνώσεις χρήσης του Internet

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1) Γενικές αρχές marketing

 • Το πραγματικό νόημα του marketing

 • Η πυραμίδα αξίας του πελάτη

 • Η τμηματοποίηση και η αξία της 

 • H συμπεριφορά του υποψήφιου καταναλωτή

2) Η σχετική νομοθεσία

 • Ψηφιακές Υπογραφές

 • SMS

 • Ασφάλεια e-mail 

3) Ορισμός των βασικών εννοιών του e-mail marketing

 • Single & Double opt-in

 • Opt in best practice

 • Opt out

 • Spam, phishing

 • Παραδείγματα

 • Οι ευνοϊκότερες ημέρες και ώρες αποστολής

4) Ο σχεδιασμός μιας καμπάνιας e-mail marketing

 • Οι πιθανοί στόχοι του e-mail marketing

 • Μορφές e-mail marketing ( Ενημέρωση , προώθηση πωλήσεων , newsletters )

 • Τι πρέπει να προσέξετε στην φάση συλλογής e-mails

 • Πηγές άντλησης διευθύνσεων

 • Τι πρέπει να προσέξετε στην φάση της επικοινωνίας

5) Οι αρχές που διέπουν τον σωστό σχεδιασμό του e-mail και του SMS για μαζική αποστολή

 • Κανόνες για την σωστό σχεδιασμό του e-mail και του SMS που θα αποσταλεί  

 • Η μορφή του αποστολές (From line)

 • Η αξία του σωστού Subject line 

 • Το σωστό Unsubscribe και οι ευκαιρίες που παρέχει

 • Text ή εικόνες? O ρόλος του e-mail client 

6) E-mail marketing και SMS Marketing best practices

 • Τι διαφέρει στην περίπτωση των retailers ?

7) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

 • RFM Analysis

 • Campaign analysis και ROI 8) Πρακτική εξάσκηση

 • Ms Office e-mail merge, Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο

 • Ε-mail merge Toolkit: Προσωποιημένες ομαδικές αποστολές με το outlook

 • Δημιουργία e-mail template με το Microsoft Publisher

 • Ομαδική αποστολή από το Microsoft Publisher: Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα

 • Business Contact Manager

 • Εργαλεία e-mail και SMS campaign

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Για την πρακτική εξάσκηση αξιοποιούνται σύγχρονοι Η/Υ Desktops - Laptops.

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734