Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι αγορές εξωτερικού για την διάθεση ελληνικών προϊόντων, ειδικά τώρα που λόγω της οικονομικής κρίσης η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι χαμηλή.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε παραγωγικές μονάδες και θα ήθελαν να αναπτυχθούν στο εξωτερικό. Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέα στελέχη εταιρειών σε πωλήσεις εξωτερικού καθώς και στελέχη σε επιχειρήσεις που θα ήθελαν να αναπτύξουν αυτή τη δραστηριότητα αλλά δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία. 

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Διεθνές εμπόριο
 • Γενική εικόνα της μετακίνησης αγαθών σε παγκόσμια κλίμακα
 • Ελληνικά προϊοντα που εξάγονται. Στατιστικές πωλήσεων
 • Συγκριτικά ωφέλη Ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές
 • Συγκριτικά μειωνεκτήματα Ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές
 • Τρόποι διείσδυσης σε αγορές εξωτερικού  
 • Marketing και προώθηση πωλήσεων εξωτερικού
 • Ανεύρεση συνεργατών - αντιπροσώπων 
 • Κώδικας συμπεριφοράς και χειρισμού προς πελάτες εξωτερικού
 • Οργάνωση τμήματος εξαγωγών
 • Τρόποι πώλησης 
 • Εξασφάλιση πιστώσεων 
 • Μεταφορές – παραδόσεις 
 • Χειρισμός προβλημάτων 
 • Συνήθεις διαδικασίες μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης 
 • Διατήρηση συνεργασιών 
 • Γιατί πωλήσεις στο εξωτερικό;

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734