Σκοπός Σεμιναρίου

Η κατανόηση των επιλογών διαμόρφωσης τιμολογιακών πολιτικών και των στόχων τους. Επίσης η κατανόηση των βασικών συστατικών μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής για την επιχείρηση τιμολογιακής πολιτικής.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε στελέχη που ασχολούνται με την διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής της Επιχείρησης με στόχο την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε αγορές που οι τιμές αποτελούν κυρίαρχο στοιχείοπροσέλκυσης πελατών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Στρατηγικοί Στόχοι Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Η επιλογή της τιμολογιακής πολιτικής και οι στόχοι της
 • Αυξάνοντας την αξία των shareholders,
 • Economic Value Added (EVA)
 • Σύνοψη των βασικών συστατικών της αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής
 • Κλασσικές πρακτικές τιμολογιακής πολιτικής.
 • Η χρήση και οι αδυναμίες τους
 • BE Ανάλυση - how best to do it
 • Οι παγίδες των cost plus, marginal pricing, και activity based costing
 • Ανάλυση Αγοράς
 • Ανάλυση της καμπύλης ζήτησης
 • Το προφίλ των πελατών
 • Δυνατότητες επιρροής της ζήτησης των πελατών
 • Κριτήρια Επιλογής : Επιρροή προς τον αγοραστή Ανάλυση του Ανταγωνισμού
 • Πληροφορίες για την αγορά
 • Πλεονεκτήματα των ανταγωνιστών
 • Εργαλεία conjoint
 • Ανάλυση Παρακολούθηση και μέτρηση αυτού που οι πελάτες ορίζουν ως "αξία"
 • Τμηματοποίηση της αγοράς για βέλτιστα αποτελέσματα της τιμολογιακής πολιτικής
 • Οι βασικές στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής στις διάφορες αγορές
 • Positioning της τιμής (brand mapping κλπ.) price skimming premium pricing barrier pricing predatory pricing penetration pricing line pricing bait pricing shepherd pricing overlap pricing dual or multiple pricing relationship / partnership pricing
 • Τακτικές Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Δομές Κόστους
 • Βραχυπρόθεσμα fixed κόστη
 • Μακροπρόθεσμα μεταβλητά κόστη
 • Η ανάγκη να μεγιστοποιήσουμε τα έσοδα για κάθε fixed resource
 • Η ανάγκη για ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική price/volume trade-offs
 • Αντιμετωπίζοντας τον πόλεμο τιμών
 • Ο κύκλος ζωής του προϊόντος και των τιμών
 • Η τιμολογιακή πολιτική και η διάγχυση της καινοτομίας
 • Οι τιμές και η παρουσίαση νέων προϊόντων
 • Οι κίνδυνοι των εκπτώσεων
 • Οι βέλτιστες πολιτικές εκπτώσεων
 • Διαφοροποίηση των τιμών στον χρόνο
 • Νέα και ήδη υπάρχουσα τιμολογιακή πολιτική
 • Τιμολογιακή πολιτική στους Διαγωνισμούς - Πολιτικές και Τακτικές
 • Τιμολογιακή Πολιτική και Αξία added value # value added πως να χρησιμοποιήσετε τις τεχνικές αυτές
 • Η πολυπλοκότητα νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα μάτια των πελατών
 • Διαφάνεια των τιμών
 • Η γνώση των πελατών για το προϊόν
 • Αξιολόγηση της άποψης των πελατών για την τιμή (value 'trade off' for that 'product')

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734