Σκοπός Σεμιναρίου

Στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης, όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου αφορά στα brands. Με δεδομένη την ανάγκη της ελληνικής επιχείρησης για επέκταση και αξιοποίηση των εμπορικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στον διεθνή χώρο.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Στα στελέχη της επιχείρησης που έχουν (ή θα έχουν) την ευθύνη για καθένα από τα στάδια του branding (concept, marketing, management), ώστε να επιτύχουν άριστα αποτελέσματα στο εμπορικό (sales volume and revenue), οικονομικό (ratios) και στρατηγικό (Posit).

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμίναριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο Brand

  • Ορισμός του Brand

  • Τι σημαίνει για την επιχείρηση

  • Case study (the customers’ view)

  • Τα όρια του Brand

 • Corporate Brand

  • Η επιχείρηση – Brand

  • Case study (if it has a market, brand it!!!)

  • Προσοχή στις «στρατηγικές παγίδες»

 • Βαθμολογείστε το Brand σας

  • Το φύλλο αξιολόγησης του Brand

  • Φιλοξενούμενος Ομιλητής (Σύνθεση υπηρεσιών)

  • Αξιολόγηση του Brand

 • Πως κτίζεται το Brand (θεωρία)

  • Το όραμα, οι στόχο και οι δυνατότητες

  • Η διακριτική αίσθηση

  • Η υλοποίηση

  • Case Study (small is beautiful)

 • Πως κτίζεται το Brand σας (πρακτική)

  • Case study

  • Συμμετοχική Εργασία

 • Συμπεράσματα

  • Παρουσίαση συμμετοχικών εργασιών

  • Το Brand για τους συμμετέχοντες

  • Η εργαλειοθήκη μου

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734