call us +30 210 9210734

Σκοπός Σεμιναρίου

Να μάθουν και να μπορούν να εφαρμόσουν σωστά οι πωλητές που εργάζονται στο τμήμα πωλήσεων μιας εταιρίας , όλες τις επιμέρους διαδικασίες που προηγούνται , απαρτίζουν και έπονται μιας πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε επαγγελματίες πωλητές που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους , να γίνουν πιο αποδοτικοί στην εργασία τους και να μάθουν ότι νέες τάσεις και ευκαιρίες πώλησης.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Η Β2Β αγορά
 • Τα χαρακτηριστικά της Β2Β αγοράς.
 • Γιατί αγοράζει μια εταιρία ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
 • Τύποι και χαρακτηριστικά εταιρικών προμηθειών.
 • Τα στάδια της αγοραστικής διαδικασίας.
 • Ο τρόπος λήψης απόφασης στην θεωρία και στην πράξη.
 • Ποιοι εκπρόσωποι του αγοραστή εμπλέκονται και ποιος ο ρόλος τους καθενός.
 • Που πρέπει να στοχεύσετε.
 • Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την λήψη της απόφασης.
 • Κρατικές προμήθειες.
 • Βασικές αρχές Marketing The 4Ps ως βάση για την σωστή πολιτική τοποθέτησης στην αγορά.
 • O νόμος του Pareto και πως βοηθά στην εκτίμηση της αξίας του υπάρχοντος πελατολογίου.
 • Τμηματοποίηση της αγοράς.
 • Εντοπισμός «κενών» για δραστηριοποίηση.
 • Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος με την χρήση της ανάλυσης PEST – DG.
 • Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης και πως επηρεάζει τις πωλήσεις.
 • Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με την μέθοδο των 5 δυνάμεων του Porter.
 • Είδη ανταγωνιστών και τρόποι αντιμετώπισής τους.
 • Εσωτερική οργάνωση πωλήσεων
 • Μεθοδολογία σχεδισμού μιας ομάδας πωλήσεων.
 • Οργάνωση και διοίκηση ομάδας πωλητών.
 • Μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των πωλητών.
 • Είδη δρομολογίων για εξοικονόμηση χρόνου.
 • Η συχνότητα επισκέψεων.
 • Η αμοιβή των πωλητών και οι στόχοι των πωλήσεων.
 • Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow.
 • Εποπτεία και υποκίνηση.
 • Αρχές Account Management.
 • Πηγές άντλησης νέων πελατών και αξιολόγησή τους.
 • Προσέγγιση νέων πελατών.
 • Η ανάλυση SWOT ως εργαλείο αξιολόγησης της εταιρίας μας.
 • Η διαφοροποίηση «κλειδί» για την επιτυχία.
 • Που και πως επιτυγχάνεται.
 • Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος και η μέθοδος της πώλησης σε κάθε στάδιο.
 • Παράπονα μετά την πώληση, πως αντιμετωπίζονται και γιατί θεωρούνται ως δεύτερες ευκαιρίες.
 • Η απώλεια πελατών και τρόποι αντιμετώπισης.
 • Ο πωλητής σε B2B περιβάλλον
 • Τύποι πωλητών που χρειάζεται η αγορά.
 • Καθήκοντα.
 • Ποια είναι τα εφόδια του πωλητή και πως πρέπει να χρησιμοποιούνται .
 • H εμφάνιση και η εκπαίδευση, δύο κύριοι παράγοντες.
 • Προετοιμασία πριν την πώληση.
 • Τεχνικές προσέγγισης υποψήφιου πελάτη.
 • Πως να κλείνετε μια παραγγελία.
 • Η διαδικασία της πώλησης.
 • After sales.
 • Η ψυχολογία του πωλητή και η ψυχολογία του αγοραστή κατά την διάρκεια της πώλησης.
 • H σωστή ακρόαση.
 • Η προετοιμασία του κλίματος.
 • Πως γίνεται μια σωστή παρουσίαση (demo).
 • Χρήση εντύπων.
 • Γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις, πότε παρουσιάζονται και πως τις ξεπερνάμε.
 • Η σωστή προσφορά και πως παρακολουθείται.
 • Μέθοδοι πρόβλεψης των πωλήσεων (forecasting).
 • Τεχνολογίες που βοηθούν τον B2B πωλητή.
 • Διαπραγματεύσεις Βασικές αρχές διαπραγμάτευσης.
 • Προετοιμασία πριν την διαπραγμάτευση.
 • Πως να διαβάζετε την γλώσσα του σώματος για να διαβάζετε τις προθέσεις των συνομιλητών.
 • Ποια είναι τα συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν μια διαπραγμάτευση.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce)
 • Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Τεχνολογίες υλοποίησης.
 • Ασφάλεια συναλλαγών και πληρωμών.
 • Το Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 • EDI.
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες.
 • Παραδείγματα επιτυχημένων υλοποιήσεων.
 • Internet marketing.
 • Η χρήση του CRM Γιατί ένα CRM είναι απαραίτητο στις B2B πωλήσεις.
 • Από τι απαρτίζεται ένα CRM και οι εφαρμογές του.
 • Ποια υπάρχουν στην αγορά και ποιο ταιριάζει καλύτερα στην δική σας δραστηριότητα. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734