Σκοπός Σεμιναρίου

Οι ενημερωμένοι πελάτες δεν είναι πλέον εύκολος στόχος για οποιονδήποτε πωλητή καταστήματος Λιανικής. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της Λιανικής Πώλησης και να το προφίλ του επιτυγχημένου πωλητή Λιανικής.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Απευθύνεται σε Πωλητές καταστημάτων λιανικής. Σε νέους πωλητές που πρόσφατα ανέλαβαν την θέση του πωλητή Λιανικής ή αναβαθμίστηκαν από άλλες θέσεις αλλά και σε παλαιότερους πωλητές που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις νέες τεχνικές πωλήσεων στο κατάστημα και τις νέες τάσεις της αγοράς.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκει 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Βασικά χαρακτηριστικά της λιανικής πώλησης
 • Συστατικά επιτυχίας στο λιανεμπόριο
 • Ο πελάτης του καταστήματος
 • Υποδοχή του πελάτη
 • Αρχική επικοινωνία με τον πελάτη
 • Προφορική Επικοινωνία - Εκφράσεις που πρέπει να αποφεύγονται
 • Το νέο προφίλ του πωλητή της λιανικής πώλησης
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυγχημένου πωλητή
 • Δομικά στοιχεία των πωλήσεων Λιανικής. Τακτικές και συμπεριφορά του πωλητή λιανικής
 • Διαφορετικοί τύποι πελατών που μπαίνουν στο κατάστημα και διαχείριση τους από τον πωλητή.
 • Αναγνώριση τύπων πελατών
 • Έρευνα εντοπισμού των αναγκών του πελάτη
 • Ο Δύσκολος πελάτης. Μεθοδολογία αντιμετώπισής του από τον πωλητή του καταστήματος
 • Προσθετική Πώληση (Cross Selling)
 • Η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη στο κατάστημα
 • Τεχνικές διατήρησης παραπόνων πελατών
 • Τεχνικές εξασφάλισης της επανληψιμότητας πωλήσεων 
 • Γλώσσα σώματος του πωλητή καταστήματος 
 • Τάσεις που επικρατούν στην αγορά Λιανικής
 • Case Studies o Τάσεις της αγοράς λιανικής

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734