Σκοπός Σεμιναρίου

Το σεμινάριο απευθύνεται α) σε νέους πωλητές που χρειάζονται ολοκληρωμένα συστήματα δράσης στο επάγγελμά τους. β) σε παλαιούς πωλητές που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους με σύγχρονες μεθοδολογίες.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τους τρόπους και τις διαδικασίες της σύγχρονης πώλησης, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους και να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση των πελατών.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Η δυναμική της αγοράς και ο πελάτης του καταστήματος
 • Το σύγχρονο προφίλ του πωλητή της λιανικής πώλησης
 • Στοιχεία και δεξιότητες του πωλητή της λιανικής
 • Ανατομία της λιανικής πώλησης. Λέξεις και φράσεις του πωλητή
 • Βασικοί τύποι πελατών και προσαρμογή της λιανικής πώλησης σε αυτούς
 • Οι αντιρρήσεις. Μεθοδολογία αντιμετώπισής τους από τον πωλητή της λιανικής
 • Η φροντίδα για τον πελάτη και η ποιοτική εξυπηρέτησή του
 • Τα παράπονα των πελατών και οι τεχνικές αντιμετώπισής τους
 • Η διαδικασία της συνεχούς εξυπηρέτησης του πελάτη και η επαναληψιμότητα στη λιανική πώληση
 • Μη λεκτική επικοινωνία (Γλώσσα του σώματος)
 • Case studies - ασκήσεις.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734