Σκοπός Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από το τμήμα πωλήσεων και συγκεκριμένα:

 • Sales Managers,

 • Sales Executives

 • Account Managers

 • Territory Managers

 • Sales Team Managers

 • Προϊσταμένους Ομάδων Πωλήσεων

Το σεμινάριο Απευθύνεται

This course is aimed at those that earn their living from sales negotiation or purchasing negotiation. It is intended to create a mixed forum to create a laboratory environment that allows one to explore concepts & tools in a lifelike setting. It will empower sales & purchasing professionals with the 3 dimensional view that is require to excel in the competitive world of business. Delegates will learn how their preferences, competencies & behaviours directly influence their negotiated outcomes. It will cater to the needs of those who work either in one to one or complex sales and purchasing environments. Delegates will leave this course with a detailed understanding of what drives commercial buying behaviour & what sales negotiation approaches are favoured by the world’s most successful salespeople.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου 

Day One
 • Welcome and Introductions
 • Understanding my negotiation preferences and the impact on my negotiation performance
 • An introduction into the physiological functioning of our brains and the resultant impact on our preferences in the context of communications in general and business negotiation specifically.
 • Delegates complete an online survey (+-20 minutes) prior to the course.
 • Delegates receive an individual 5 page report outlining their preferences
 • Business Negotiation Principles
 • What is business negotiation?
 • Discerning between haggling & negotiation
 • When should we negotiate?
 • Creating value or claiming value?
 • Art or science?
 • Understanding & analysing your counterparty
 • What drives the behaviour of suppliers & clients?
 • Best Practice Negotiation Tactics and Techniques
 • Buyer’s tactics
 • Supplier’s tactics

Day Twο

 • Best Practice Negotiation Preparation
 • Introduction to the ‘Sales Negotiation Dashboard’ & the ‘Purchasing Negotiation Dashboard
 • Negotiating from a position of weakness – what can be done?
 • Negotiating with a sole supplier
 • Negotiating a price increase
 • Business Negotiation Climate
 • How to build trust, credibility & long term relationships
 • Using a framework to prepare for cross cultural business negotiation
 • Videotaped Negotiation Simulation
 • Delegates are filmed whilst applying the principles learned.
 • Each participant receives individual feedback on their sales and purchasing negotiation skills (in a group forum)
 • All concepts, principles & tools are taught using cutting edge negotiation skills teaching methods making use of several media including exercises, simulations, case studies, video and video – recorded negotiation simulations.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα 

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό 

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734