Σκοπός Σεμιναρίου

After attending this workshop you will:

 • Have a detailed understanding of your strengths & weaknesses in the context of IT Purchasing negotiations – preventing your counterparty from taking advantage of them in negotiations.
 • Be able to implement the most appropriate negotiation strategy for every single deal.
 • Be able to use different negotiation tactics and techniques – which will enhance your deal making ability when negotiating from a position of weakness and against manipulative counterparties.
 • Have a clear understanding of the pit falls contained in the most popular licensing agreements used by IT suppliers.

Το σεμινάριο Απευθύνεται 

This workshop has been designed specifically to assist those negotiating with IT suppliers to reach mutually beneficial and effective agreements.

Διάρκεια Σεμιναρίου 

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο 

 Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση  Διεθυντή Μηχανογράφησης.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Welcome and Introductions.
 • Understanding my negotiation preferences, competencies and behaviours. What is the impact on my IT purchasing negotiation performance?
 • Understanding & analysing your counterparty.
 • What drives the behaviour of your counterparty?
 • How can you best understand and meet the needs of your counterparties?
 • IT contract negotiation best practice.
 • What to look out for in licensing agreements.
 • IT purchasing best practice negotiation tactics and techniques.
  • Positive tactics.
  • Negative tactics.

All concepts, principles & tools will be taught using cutting edge negotiation skills teaching methods making use of several media including exercises, simulations and case studies. 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα 

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο
 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα
 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση
 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις
 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο
 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό 

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734