Σκοπός Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα ίσως είναι το δημοφιλέστερο στην κατηγορία του. Προσφέρει σε βάθος ανάλυση των στρατηγικών και τακτικών διαπραγμάτευσης, τόσο σε Εταιρικό όσο και ατομικό επίπεδο. Το πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.200 Στελέχη Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οφέλη Συμμετοχής:

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να:

 • αντιμετωπίζουν την κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης με μοναδικό τρόπο.
 • καταλήγουν σε συμφωνίες με αμοιβαίο όφελος.
 • αντιμετωπίζουν άλλους έμπειρους διαπραγματευτές και να εντοπίζουν τις τεχνικές τους.
 • μειώνουν το χρόνο κλεισίματος μια διαπραγμάτευσης
 • δημιουργήσουν και να αποτυπώσουν σε πολιτική διαδικασιών, τη Στρατηγική διαπραγματεύσεων της ομάδας τους, του τμήματός τους αλλά και της Εταιρείας τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε  όλες τις βαθμίδες Στελεχών επιχειρήσεων που στα πλαίσια των καθηκόντων τους διαπραγματεύονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με πελάτες, προμηθευτές ακόμη και συναδέλφους. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος διενεργείται ανάλυση του προφίλ των συμμετεχόντων και προσαρμόζονται ανάλογα τα case studies. Με αυτό τον τρόπο ένα Στέλεχος πληροφορικής που συμμετέχει στο πρόγραμμα εξασκείται σε Case Studies σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας του.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει επαγγελματική εμπειρία.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Προεργασία:
Οι συμμετέχοντες :
Συμπληρώνουν το Web Based ερωτηματολόγιο ανάλυσης αναγκών
Συμπληρώνουν το εργαλείο Negotiation Styles
Συμπληρώνουν το Εργαλείο DISC
Κάνουν την πρώτη τους πραγματική διαπραγμάτευση (on-site επίσκεψη, τηλεφωνική, e-mail)

Ημέρα 1:

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η φυσιολογία του και ο ρόλος του στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και διαπραγματευόμαστε.Ανάλυση των αποτελεσμάτων του εργαλείου DISCΣχολιασμός των πραγματικών διαπραγματεύσεων και καταγραφή των σημείων προς βελτίωση.Ανάλυση των αποτελεσμάτων του εργαλείου Negotiation Styles (Διαπραγματευτικά στυλ)
Στρατηγικές διαπραγμάτευσης
Βασικές έννοιες διαπραγματεύσεων:
Range of Potential Agreement (ROPA)
Range of  Potential Movement (ROPM)
BATNA
Παράμετροι διαπραγμάτευσης
Οι 50 διεθνώς καταγεγραμμένες τακτικές διαπραγμάτευσης.
Διαχείριση συναισθημάτων - αδιαπραγμάτευτα συναισθήματα;

Ημέρα 2:

Βασικές Αρχές Επιρροής (τα αποτελέσματα των ειδικών ερευνητών ψυχολογίας στον τομέα της επιρροής)
Γλώσσα σώματος στις διαπραγματεύσεις
Ομαδικές Διαπραγματεύσεις (ρόλοι μελών)
Ιδιατερότητες ανά κατηγορία διαπραγματεύσεων και τακτικές που προτείνονται ανά περίπτωση
Διαπραγμάτευση πρόσωπο με πρόσωπο
Τηλεφωνική διαπραγμάτευση
Διαπραγμάτευση με e-mail
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες
Ιστορικό δημοπρασιών

Προσυμβατική ικανοποίηση Ανάγκης

Συμμετοχή – προσέγγιση – χρήση b2b vs b2c

Διαφορετικές περιπτώσεις e-auctions και τύποι δημοπρασιών

Σχεδιασμός e-auction

Παράμετροι e-auction

Παράγοντες Επιτυχίας και  δικλίδες ασφαλείας

Διαδικασία e-auction vs παραδοσιακής

Μύθοι και Πραγματικότητες

Εταιρική Στρατηγική: Πολιτική Διαπραγματεύσεων σε εταιρικό επίπεδο, σε επίπεδο business unit ή επίπεδο ομάδος.
Έντυπα (Negotiation Dashboard, Έντυπο ανασκόπησης διαπραγμάτευσης)

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734