Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι παρουσίαση στους συμμετέχοντες των αποτελεσματικών τεχνικών διαπραγμάτευσης μέσω e-mail.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη που χρησιμοποιούν το e-mail για να διαπραγματεύονται με πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 4 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις διαπραγματεύσεων. Εξαιτίας της μικρής διάρκειας του προγράμματος δεν δίνεται καθόλου σε βασικά θέματα διαπραγματεύσεων. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

 • Εντοπισμός διαπραγματευτικών τακτικών σε ένα e-mail

 • Τεχνικές διαχείρισης των ερωτήσεων για να αποτκήσετε τον έλεγχο μιας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

 • Δημιουργία κοινού εδάφους για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση

 • Προετοιμασία on-line documents

 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης

  Τακτικές που ενδείκνυνται για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Προβάλλονται Videos με σενάρια διαπραγματεύσεων

 • Ακολουθεί σχολιασμός των Videos και μελέτη Case Studies

 • Οι συμμετέχουνες λαμβάνουν μέρος σε ένας προς έναν διαπραγματεύσεις (Role Playing) όπου γίνεται και η σχετική βιντεοσκόπηση

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734