Σκοπός Σεμιναρίου

Στόχος του Breakfast Brefing (διάρκειας 4 ωρών) είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τα οφέλη στην μείωση του κόστους των προμηθειών. Το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να κατανοήσουν τις κατηγορίες και τους τύπους ηλεκτρονικών δημοπρασιών καθώς και την Στρατηγική αλλά και τις τεχνικές που απαιτούνται για την διεξαγωγή τους.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

To Breakfast Briefing απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων καθώς και σε Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης προμηθειών καθώς και Στελέχη άλλων τμημάτων που ασχολούνται με μεγάλης κλίμακας προμήθειες.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 4 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει εμπειρία στον τομέα των προμηθειών.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

 • Διαδικασίες προμήθειας πριν την σύναψη σύμβασης

 • Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (Business to Business, Business to Customer)

 • Διαφορετικές Περιπτώσεις Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών:

 • Διαγωνισμοί με κριτήριο την καλύτερη τιμή  ενός είδους/υπηρεσίας

 • Διαγωνισμοί με κριτήριο την καλύτερη τιμή  ενός συνόλου ειδών (καλάθι)

 • Διαγωνισμοί με κριτήριο Β/C (Benefit to Cost), or VfM (Value for Money)

 • Διαγωνισμοί για ανάδειξη ενός μειοδότη

 • Διαγωνισμοί για ανάδειξη πολλών μειοδοτών

 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δημοπρασιών

 • Παράμετροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας

 • Παράγοντες Επιτυχίας Δημοπρασιών

 • Δικλίδες Ασφαλείας

 • Τύποι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας:

 • Αγγλική

 • Δυναμική

 • Ολανδική

 • Αμερικάνικη

 • Ιαπωνέζικη

 • Vichery

 • Πολυμεταβλητή

 • Case Studies - Demo Δημοπρασίας

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734