Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι παρουσίαση στους συμμετέχοντες της σημασίας που έχει η δεξιότητα των αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων στα καταστήματα Λιανικής. Μετά την λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν αμέσως τις γνώσεις που απέκτησαν με σκοπό να προσφέρουν μειωμένες εκπτώσεις και να αυξάνουν τις πωλήσεις τους μέσα από αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις και cross selling.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη καταστημάτων λιανικής που διαπραγματεύονται με τελικούς καταναλωτές στα πλαίσια των καθμερινών τους καθηκόντων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία αλλά θα βοηθήσει ιδιαίτερα η εμπειρία σε καταστήματα λιανικής. 

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

 • Πως η κουλτούρα και το κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζουν το στυλ διαπραγμάτευσης.

 • Βασικές Αρχές αποτελεσματικών διαπραγματεύσων

 • Εντοπισμός του προφίλ διαπραγμάτεσης του καταναλωτή

 • Δομικά στοιχεία αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων στο κατάστημα λιανικής:

  • Διαθέσιμος χρόνος

  • Σχέσεις

  • Αποτελεσματικές Τακτικές διαπραγμάτευσης για τελικούς καταναλωτές

  • Διαχείριση του conflict στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης

  • Διαχείριση της αποτυχημένης διαπραγμάτευσης

  • Βασικές αρχές επιρροής

 • Ευκαιρίες cross selling στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Προβάλλονται Videos με σενάρια διαπραγματεύσεων

 • Ακολουθεί σχολιασμός των Videos και μελέτη Case Studies

 • Οι συμμετέχουνες λαμβάνουν μέρος σε ένας προς έναν διαπραγματεύσεις (Role Playing) όπου γίνεται και η σχετική βιντεοσκόπηση

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734