Σκοπός Σεμιναρίου

Είναι μεγάλος πλέον ο αριθμός και των Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται εκτός συνόρων και διαπραγματεύονται με Στελέχη άλλων Εταιριών από διαφορετικές χώρες με άλλη κουλτούρα και ιδιατερότητες στον τρόπο διαπραγμάτευσης. Το τετράωρο αυτό πρόγραμμα σας δίνει μια πρώτη γεύση των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις cross cultural διαπραγματεύσεις.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται με διάφορους τρόπους (τηλεφωνικά, face to face, ηλεκτρονικά (e-mail, fax) με Στελέχη άλλων επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 4 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία αλλά θα βοηθήσει ιδιαίτερα η εμπειρία σε θέσεις που εμπεριέχουν διαπραγματεύσεις με Στελέχη Εκτός Συνόρων.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

 • Πως η κουλτούρα και το κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζουν το στυλ διαπραγμάτευσης.

 • Διαφορές Κουλτούρας σε επίπεδο ηπείρων

 • Διαφορές Κουλτούρας σε επίπεδο χωρών

 • Αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε κουλτούρας στις διαπραγματεύσεις

 • Διαφορές σε θέματα κουλτούρας που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις

  • Σχέσεις

  • Χρόνος

  • Ατομικότητα

  • Στυλ επικοινωνίας

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Προβάλλονται Videos με σενάρια διαπραγματεύσεων

 • Ακολουθεί σχολιασμός των Videos και μελέτη Case Studies

 • Οι συμμετέχουνες λαμβάνουν μέρος σε ένας προς έναν διαπραγματεύσεις (Role Playing) όπου γίνεται και η σχετική βιντεοσκόπηση

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734