Σκοπός Σεμιναρίου

Το συγκεκριμένο σεμινάριο έχει σαν στόχο την πρώτη παρουσίαση των βασικών αρχών διαπραγματεύσεων και όλων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να είναι κάποιος αποτελεσματικός διαπραγματευτής.  Αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ένταξη ενός ατόμο στον κόσμο των business negotiations.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων που εμπειρικά και στα πλαίσια των καθηκόντων τους διαπραγματεύονται με πελάτες, προμηθευτές, συναδέλφους και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τα βασικά δομικά συστατικά που συνθέτουν μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Το πρόγραμμα είναι εισαγωγικό και απαυθύνεται σε Στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες και την ορολογία που διέπει κόσμο των Business Negotiations.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ιδιαίτερα μεγάλη επαγγελματική εμπειρία αλλά θα βοηθήσει ιδιαίτερα η εμπειρία σε θέσεις που εμπεριέχουν διαπραγματεύσεις για δύο χρόνια ή περισσότερο.  

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

 • Ο ρόλος της φυσιολογίας του ανθρώπινου εγκεφάλου στις διαπραγματεύσεις

 • Αξία

 • Στόχοι της διαπραγμάτευσης

 • Προετοιμασία

 • Πλαίσιο διαπραγμάτευσης

 • Πλάνο ερωτήσεων

 • Στρατηγκές διαπραγμάτευσης

 • Τακτικές διαπραγμάτευσης

 • Δημιουργικότητα

 • Κλίμα

 • Τεχνικές Πειθούς

 • Κουλτούρα

 • 10 Συμβουλές που πρέπει να εφαρμόζετε από αύριο

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Προβάλλονται Videos με σενάρια διαπραγματεύσεων

 • Ακολουθεί σχολιασμός των Videos και μελέτη Case Studies

 • Οι συμμετέχουνες λαμβάνουν μέρος σε ένας προς έναν διαπραγματεύσεις (Role Playing) όπου γίνεται και η σχετική βιντεοσκόπηση

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734