Σκοπός Σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της δεξιότητας της διαπραγμάτευσης  των agents τμημάτων collections ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα.

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εξελισσόμενα στελέχη πρώτης γραμμής τμημάτων Collection που έχουν άμεση και καθημερινή επαφή με τους πελάτες και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνικές διαπραγματεύσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότερη χρήση των εργαλείων που τους προσφέρονται από την Εταιρία στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Το σεμινάριο διοργανώνεται μόνο ως ενδο-επιχειρησιακό.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Περιεχόμενο

 • Ο ρόλος της διαπραγμάτευσης στην διαδικασία Collection

 • Τα σημαντικά συστατικά της one-to-one διαπραγμάτευσης

 • Προετοιμασία,

 • Τακτικές (οι πλέον επιτυχημένες τακτικές στα πλαίσια του collection),

 • Στρατηγικές,

 • Η διαπραγματευτική ψυχολογία του πελάτη στην διαδικασία Collection. Ανάλυση διαπραγματευτικής συμπεριφοράς

 • Στυλ Collection και στυλ διαπραγμάτευσης

 • Προσπάθεια κατανόησης του προφίλ διαπραγματευτή του πελάτη

 • Το κόκκινο σημείο

 • Τεχνικές ισορροπίας μεταξύ υψηλής ικανοποίησης πελατών, καλής διαπραγμάτευσης και Win-Win σενάρια

 • BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement)

 • Οι εναλλακτικές προτάσεις στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. Η επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής στα πλαίσια μια τηλεφωνικής διαπραγμάτευσης.

 • Διαπραγμάτευση με δύσκολους διαπραγματευτές.

 • PersuasionTactics (Βασίζονται στην έρευνα του καταξιωμένου ερευνητήDr. Gialdini ,Ειδικού ερευνητή σε θέματα Persuasion).

 • Διαχείριση των Momentsofpower στα πλαίσια μιας επιτυχημένης ή αποτυχημένης διαπραγμάτευσης.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

 • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

 • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

 • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

 • Εμπειρία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις

 • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

 • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Στα πλαίσια του προγράμματος:

 • Προβάλλονται Videos με σενάρια διαπραγματεύσεων

 • Ακολουθεί σχολιασμός των Videos και μελέτη Case Studies

 • Οι συμμετέχουνες λαμβάνουν μέρος σε ένας προς έναν διαπραγματεύσεις (Role Playing) όπου γίνεται και η σχετική βιντεοσκόπηση

Έντυπο Υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734