Σκοπός Σεμιναρίου

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι δυνατότητα αξιοποίησης των προχωρημένων  δυνατοτήτων του Word (editions 2007, 2010, 2013, 2016).

Το σεμινάριο Απευθύνεται

Σε Στελέχη επιχειρήσεων που αξιοποιούν το Microsoft Word ως την βασική εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαρκεί 12 ώρες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Σεμινάριο

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις Windows και Internet και των βασικών χαρακτηριστικών του Microsoft Word.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Managing Lists
Sort a List 
Renumber a List 
Customize Lists 
Customizing Tables and Charts
Sort Table Data 
Control Cell Layout 
Perform Calculations in a Table 
Create Charts
Customizing Formatting with Styles and Themes
Create or Modify a Text Style 
Create a Custom List or Table Style 
Apply Default and Customized Document Themes
Modifying Pictures
Resize a Picture 
Adjust Picture Appearance Settings 
Wrap Text Around a Picture

Creating Customized Graphic Elements
Draw Shapes 
Add WordArt and Other Special Effects to Text 

Inserting Content Using Quick Parts
Insert Building Blocks 
Create Building Blocks 
Modify Building Blocks 
Insert Fields Using Quick Parts

Controlling Text Flow
Control Paragraph Flow 
Insert Section Breaks 
Insert Columns 
Link Text Boxes to Control Text Flow 

Using Templates to Automate Document Creation
Create a Document Based on a Template 
Create a Template

Automating Mail Merges
Perform a Mail Merge 
Mail Merge Envelopes and Labels 
Use Word to Create a Data Source 

Using Macros to Automate Tasks
Perform a Task Automatically Using a Macro 
Create a Macro
Using Microsoft Office Word 2007 with Other Programs 
Link to a Microsoft® Office Excel® 2007 Worksheet 
Link a Chart to Excel Data 
Send a Document Outline to Microsoft® Office PowerPoint® 
Extract Text from a Fax 
Send a Document as an Email Message

Collaborating on Documents     
Modify User Information 

Μεθοδολογία Υλοποίησης Σεμιναρίου & Οπτικοακουστικά Μέσα

Πριν την έναρξη του προγράμματος ειδικά ερωτηματολόγια ανάλυσης αναγκών αποστέλλονται σε όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες προκειμένου να γίνει η καταγραφή των εξής στοιχείων:

  • Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο

  • Επαγγελματική Εμπειρία στην προηγούμενη καριέρα

  • Τρέχουσα θέση στην Επιχείρηση

  • Προσδοκίες που επιθυμείτε να καλύψει το σεμινάριο

  • Άλλες παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του Σεμιναρίου

Έντυπο Υλικό

  • Σημειώσεις Εισηγητή

Ολοκληρωμένος κατάλογος σεμιναρίων

Έχετε κάποια απορία;

line phone

Καλέστε μας στο

+30 210 9210734